Intrarea în vigoare și durata | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
ARTICOLUL 49
Intrarea în vigoare și durata

(1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungește automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care fie Republica Singapore, pe de o parte, fie Uniunea și statele sale membre, pe de altă parte, notifică în scris celeilalte părți intenția de a nu mai prelungi acordul, cu șase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.

(3) Orice modificare a prezentului acord se face numai cu acordul celor două părți. Orice modificare intră în vigoare numai după ce ultima parte a notificat celeilalte părți faptul că toate formalitățile necesare au fost finalizate.

(4) Prezentul acord poate înceta prin notificare scrisă a denunțării trimise celeilalte părți fie de către Republica Singapore, pe de o parte, fie de Uniune și statele sale membre, pe de altă parte. Încetarea intră în vigoare la șase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
Definirea părților
Divulgarea de informații
Intrarea în vigoare și durata
Declarații și scrisori de însoțire
Notificări
Text autentic
;
se încarcă...