Energie | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 31
Energie

(1) Părțile se angajează să consolideze cooperarea în sectorul energetic în vederea:

(a) diversificării surselor de aprovizionare cu energie și a dezvoltării formelor noi sau regenerabile de energie, pe baze comerciale;

(b) utilizării raționale a energiei, în special prin promovarea gestionării cererii;

(c) promovării transferului de tehnologie în vederea utilizării eficiente a energiei;

(d) combaterii schimbărilor climatice, inclusiv prin stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon;

(e) intensificării consolidării capacităților, inclusiv eventuale acțiuni de formare și facilitarea investițiilor în domeniul energetic, în baza unor norme transparente, nediscriminatorii și compatibile cu piața;

(f) promovării concurenței pe piața energiei.

(2) În acest scop, părțile se angajează să promoveze contactele între entitățile de planificare energetică relevante și efectuarea unor activități comune de cercetare între institutele de cercetare și universități, în special în cadrul forurilor regionale relevante. Ambele părți vor analiza în continuare posibilitățile de consolidare a cooperării în domeniul siguranței și al securității nucleare, cu respectarea cadrelor lor juridice și a politicilor lor în vigoare. În temeiul articolului 34 și având în vedere concluziile Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, părțile se pot angaja să analizeze legăturile dintre accesul la servicii energetice la un preț convenabil și dezvoltarea durabilă. Activitățile respective pot fi promovate în colaborare cu Inițiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată la Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
;
se încarcă...