Educație și cultură | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 33
Educație și cultură

(1) Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul educației și al culturii, cu respectarea deplină a diversității acestora, pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere reciprocă a culturilor lor.

(2) Părțile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale și desfășurarea de inițiative comune în diferite domenii culturale, inclusiv prin organizarea în comun a unor evenimente culturale. În această privință, părțile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activitățile Fundației Asia-Europa.

(3) Părțile convin să se consulte și să coopereze în cadrul forurilor internaționale relevante, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, în vederea urmăririi obiectivelor comune și a promovării diversității culturale.

(4) De asemenea, părțile acordă o atenție deosebită măsurilor menite să creeze legături permanente între agențiile lor specializate și să încurajeze schimbul de informații, de know how, de studenți, de experți, de tineri și de lucrători tineri, precum și de resurse tehnice, valorificând facilitățile oferite de programele Uniunii în Asia de Sud-Est în domeniul educației și al culturii, precum și experiența acumulată de ambele părți în acest domeniu.

(5) Părțile încurajează extinderea schimburilor și a cooperării între instituțiile lor de învățământ pentru promovarea înțelegerii, a cunoașterii și a aprecierii reciproce a culturilor, a economiilor și a sistemelor lor sociale. În special, părțile se angajează să faciliteze mobilitatea studenților și a oamenilor de știință în cadrul programului Erasmus Mundus sau al altor programe similare.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
;
se încarcă...