Cooperarea științifică și tehnologică | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 30
Cooperarea științifică și tehnologică

(1) Părțile încurajează, dezvoltă și facilitează cooperarea în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării în sectoare de interes reciproc, în conformitate cu legislația și reglementările ambelor părți.

(2) Scopurile acestei cooperări sunt următoarele:

(a) încurajarea schimbului de informații în materie de știință, tehnologie și inovare, precum și în materie de politici și programe;

(b) promovarea unor relații de durată între comunitățile științifice, centrele de cercetare, universitățile și industriile părților;

(c) promovarea formării și a mobilității cercetătorilor și a studenților din instituțiile de învățământ superior.

(3) Sub rezerva discuțiilor dintre părți și în consultare cu agențiile de finanțare a cercetării din fiecare țară, cooperarea poate lua forma unor proiecte comune de cercetare și/sau a unor schimburi, reuniuni, ateliere și activități de formare pentru oameni de știință și studenți din instituțiile de învățământ superior, prin intermediul unor programe de mobilitate internațională care să asigure diseminarea maximă a rezultatelor cercetării.

(4) În cadrul acestei cooperări, părțile promovează participarea activă a instituțiilor lor de învățământ superior, a centrelor lor de cercetare și a sectoarelor lor de producție, inclusiv a IMM-urilor.

(5) Părțile convin să depună eforturi pentru creșterea gradului de informare privind posibilitățile de cooperare științifică și tehnologică pe care le oferă programele lor.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
;
se încarcă...