Cooperarea regională și bilaterală | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea bilaterală, regională și internațională -
ARTICOLUL 4
Cooperarea regională și bilaterală

(1) Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare din cadrul prezentului acord, acordându-se totodată o atenție corespunzătoare aspectelor care țin de cooperarea bilaterală, cele două părți vor conveni să desfășoare activitățile aferente la nivel bilateral sau regional sau prin combinarea ambelor cadre. În alegerea cadrului adecvat părțile vor avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra partenerilor UE și ai ASEAN, precum și sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, luarea în considerare a fezabilității politice și instituționale și asigurarea coerenței cu alte activități la care participă parteneri ai UE și ai ASEAN.

(2) Dacă este cazul, părțile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activitățile de cooperare în domeniile care fac obiectul prezentului acord sau care au legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile și resursele lor financiare. Această cooperare poate să includă, în special, organizarea unor programe de formare, ateliere și seminare, schimburi de experți, studii și alte acțiuni convenite de către părți.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
;
se încarcă...