Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 27
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM-uri

(1) Părțile, luând în considerare politicile și obiectivele lor economice, convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în special pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

(2) Această cooperare constă în:

(a) schimb de informații și de experiență cu privire la crearea de condiții-cadru care să permită îmbunătățirea competitivității IMM-urilor;

(b) promovarea responsabilității și a răspunderii sociale a întreprinderilor și încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul și producția durabile. Această cooperare este completată de o perspectivă a consumatorului, de exemplu cu privire la informațiile despre produs și la rolul consumatorului pe piață;

(c) promovarea contactelor dintre operatorii economici, încurajarea investițiilor comune și înființarea de întreprinderi comune și de rețele de informare, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii, stimulându-se, în special, transferurile de tehnologie soft și hard între parteneri; și

(d) facilitarea accesului la finanțare, furnizarea de informații și stimularea inovării.

(3) Părțile vor încuraja consolidarea relațiilor dintre sectoarele private ale ambelor părți în cadrul unor foruri noi sau în cadrul celor existente, inclusiv prin mecanisme menite să sprijine ambele părți în promovarea internaționalizării IMM-urilor.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
;
se încarcă...