Cooperarea în materie de combatere a terorismului | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării -
ARTICOLUL 5
Cooperarea în materie de combatere a terorismului

Părțile reafirmă importanța luptei împotriva terorismului, în conformitate cu statul de drept și cu obligațiile care le revin în temeiul Cartei ONU, al rezoluțiilor CSONU relevante și al dreptului internațional, inclusiv al legislației aplicabile privind drepturile omului, refugiații și dreptul umanitar internațional. În acest context și având în vedere Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluția nr. 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum și în Declarația comună UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea pentru combaterea terorismului, părțile convin să coopereze în materie de prevenire și reprimare a terorismului, în special, după cum urmează:

(a) în cadrul punerii integrale în aplicare a Rezoluției 1.373 a CSONU și a altor rezoluții ale ONU, convenții și instrumente internaționale aplicabile;

(b) prin schimbul de informații cu privire la grupurile teroriste și rețelele de sprijin ale acestora, în conformitate cu dreptul național și internațional aplicabil;

(c) prin schimbul de opinii cu privire la mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice și în materie de formare, precum și prin schimbul de experiență referitor la prevenirea terorismului;

(d) prin cooperare, în vederea aprofundării consensului internațional referitor la lupta împotriva terorismului și a cadrului normativ al acestuia, precum și prin ajungerea cât mai curând posibil la un acord asupra Convenției generale privind terorismul internațional, astfel încât să se completeze instrumentele existente ale ONU în materie de combatere a terorismului;

(e) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare;

(f) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului.

Părțile convin asupra faptului că acțiunile de cooperare în temeiul prezentului articol vor fi permise în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
;
se încarcă...