Cooperarea în domeniul fiscal | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în alte sectoare -
ARTICOLUL 26
Cooperarea în domeniul fiscal

(1) În vederea consolidării și a dezvoltării activităților economice, ținând seama totodată de necesitatea elaborării unui cadru de reglementare corespunzător, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3).

(2) În acest scop, conform competențelor pe care le dețin, părțile recunosc importanța combaterii practicilor fiscale dăunătoare, stabilite de comun acord; părțile vor îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal în vederea combaterii evaziunii fiscale și vor pune în aplicare standardul convenit la nivel internațional în ceea ce privește transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, astfel cum este stabilit în Convenția-model din 2008 a OCDE pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, cu scopul de a permite aplicarea efectivă a normelor lor fiscale.

(3) Părțile convin că punerea în aplicare a principiilor respective are loc, în special, în cadrul acordurilor fiscale bilaterale existente sau viitoare dintre Republica Singapore și statele membre.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
;
se încarcă...