Cooperarea bilaterală, regională și internațională | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL II Cooperarea bilaterală, regională și internațională

ARTICOLUL 3 Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale

(1) Părțile se angajează să facă schimb de opinii și să coopereze în cadrul forurilor și al organizațiilor regionale și internaționale, cum ar fi ONU, Dialogul UE-ASEAN, Forumul regional al ASEAN, Reuniunea Asia-Europa (ASEM) și Organizația Mondială a Comerțului (OMC), atunci când convin că un astfel de schimb și o astfel de cooperare aduc beneficii reciproce.

(2) Părțile convin, de asemenea, să promoveze cooperarea în aceste domenii între grupurile de reflecție, mediile academice, organizațiile neguvernamentale și media, prin organizarea de seminare, conferințe și alte activități conexe, cu condiția ca o astfel de cooperare să aibă la bază consensul reciproc.

ARTICOLUL 4 Cooperarea regională și bilaterală

(1) Pentru fiecare domeniu de dialog și de cooperare din cadrul prezentului acord, acordându-se totodată o atenție corespunzătoare aspectelor care țin de cooperarea bilaterală, cele două părți vor conveni să desfășoare activitățile aferente la nivel bilateral sau regional sau prin combinarea ambelor cadre. În alegerea cadrului adecvat părțile vor avea în vedere obținerea unui impact maxim asupra partenerilor UE și ai ASEAN, precum și sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, luarea în considerare a fezabilității politice și instituționale și asigurarea coerenței cu alte activități la care participă parteneri ai UE și ai ASEAN.

(2) Dacă este cazul, părțile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activitățile de cooperare în domeniile care fac obiectul prezentului acord sau care au legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile și resursele lor financiare. Această cooperare poate să includă, în special, organizarea unor programe de formare, ateliere și seminare, schimburi de experți, studii și alte acțiuni convenite de către părți.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
se încarcă...