Comitetul mixt | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cadru instituțional -
ARTICOLUL 41
Comitetul mixt

(1) Părțile convin să instituie, în temeiul prezentului acord, un comitet mixt compus din reprezentanți ai ambelor părți, la nivelul corespunzător, ale cărui sarcini vor fi:

(a) să asigure funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului acord;

(b) să stabilească priorități în legătură cu scopurile prezentului acord;

(c) să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor prezentului acord.

(2) Comitetul mixt se reunește în mod normal cel puțin la fiecare doi ani, alternativ în Singapore și la Bruxelles, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. Comitetul mixt este prezidat în comun de un reprezentant al fiecărei părți. Ordinea de zi a reuniunilor Comitetului mixt se stabilește de comun acord între părți. De asemenea, părțile pot să convoace de comun acord adunări extraordinare ale Comitetului mixt.

(3) Comitetul mixt poate să înființeze subcomitete specializate care îi oferă asistență în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceste subcomitete prezintă Comitetului mixt rapoarte detaliate cu privire la activitățile lor în cadrul fiecărei reuniuni.

(4) În conformitate cu prezentul articol, Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură și își îndeplinește sarcinile prin consens. În regulamentul său de procedură, Comitetul mixt stabilește modalitățile de consultare, cum ar fi cele prevăzute la articolul 44, și se străduiește să convină asupra unei limbi de lucru comune.

(5) Atunci când se hotărăște de comun acord și după caz, Comitetul mixt discută funcționarea și punerea în aplicare a oricărui acord specific, astfel cum se precizează la articolul 43 alineatul (3).

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Energie
Transporturi
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
Definirea părților
Divulgarea de informații
Intrarea în vigoare și durata
Declarații și scrisori de însoțire
Notificări
;
se încarcă...