Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării -
ARTICOLUL 7
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și a securității internaționale.

(2) Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea deplină și punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și al acordurilor internaționale de dezarmare și neproliferare și al altor rezoluții ale ONU și instrumente internaționale aplicabile la care părțile sunt părți contractante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord.

(3) Mai mult, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin:

(a) luarea de măsuri de către fiecare parte, după caz, pentru a semna, a ratifica sau a adera și a pune în aplicare pe deplin toate celelalte instrumente internaționale relevante pentru lupta împotriva proliferării ADM; și

(b) instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor la nivel național, care să controleze exporturile și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a produselor/tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care să prevadă mijloace eficace de punere în aplicare din punct de vedere juridic sau administrativ, inclusiv sancțiuni eficiente și măsuri preventive împotriva încălcării procedurii de control al exporturilor.

(4) În cadrul cooperării, părțile convin să poarte cu regularitate un dialog privind aspectele legate de combaterea proliferării AMD. Un astfel de dialog poate să aibă loc la nivel regional.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
;
se încarcă...