Alte acorduri | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
ARTICOLUL 43
Alte acorduri

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acțiunile întreprinse în temeiul acestuia nu afectează în niciun fel competențele statelor membre de a desfășura activități de cooperare bilaterală cu Republica Singapore sau de a încheia, după caz, noi parteneriate și acorduri de cooperare cu Republica Singapore.

(2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relațiile cu terțe părți.

(3) În pofida articolului 9 alineatul (2), părțile pot, de asemenea, să completeze prezentul acord prin încheierea unor acorduri specifice, în orice sector de cooperare care se încadrează în domeniul de aplicare al acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relațiile bilaterale generale reglementate de prezentul acord și sunt elemente componente ale unui cadru instituțional comun.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Educație și cultură
Mediu și resurse naturale
Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Sănătate
Statistică
Societatea civilă
Resurse pentru cooperare
Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe
Comitetul mixt
Clauză evolutivă
Alte acorduri
Neexecutarea acordului
Facilități
Aplicare teritorială
Definirea părților
Divulgarea de informații
Intrarea în vigoare și durata
Declarații și scrisori de însoțire
Notificări
Text autentic
;
se încarcă...