Prim-ministru

Decizia nr. 483/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ciprian-Constantin Pasailă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Adresa Ministerului Tineretului și Sportului nr. 13.159 din 2 decembrie 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.468/A.T. din 2 decembrie 2019, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 56.763/2019,

în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian-Constantin Pasailă, șef serviciu al Serviciului control și recuperare debite din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, exercită cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului și Sportului, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 4 decembrie 2019.

Nr. 483.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...