Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 985/2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării de Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței pus în aplicare prin prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 8, 16, art. 17 alin. (2), art. 23 și 32 și a anexei nr. 1 la regulament, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

București, 29 noiembrie 2019.

Nr. 985.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...