Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

Decizia nr. 104/2019 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 163 și art. 181 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

ținând cont de Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/6.741 din 27.11.2019,

luând în considerare Cererea Asociației Române a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/6.158 din 12.11.2019,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor în concerte, spectacole, festivaluri sau alte manifestări artistice muzicale, având următoarea componență:

- Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (UCMR-ADA), reprezentând organismul de gestiune colectivă din domeniul operelor muzicale, pe de o parte,

și

- Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) - structură asociativă reprezentativă a utilizatorilor, la nivel național,

- Societatea Comercială UNTOLD - S.R.L., Societatea Comercială EMAGIC LIVE - S.R.L. și Societatea Comercială FESTIVALTICKETS MANAGEMENT - S.R.L. (ELECTRIC - CASTLE) - reprezentând utilizatorii majori,

- ASOCIAȚIA FAPTE - structură asociativă reprezentativă a utilizatorilor, la nivel local,

- ARTEXIM și ARCUB - entități care au un interes legitim, convocate și desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în temeiul art. 163 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe de altă parte.

Art. 2. -

Comisia constituită potrivit art. 1 are obligația să desfășoare negocierile în conformitate cu dispozițiile art. 164 și art. 165 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

Art. 3. -

Înțelegerea părților, realizată într-un termen de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei, astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 165 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va consemna într-un protocol care se va depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile art. 165 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Doru-Adrian Păunescu

București, 27 noiembrie 2019.

Nr. 104.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...