Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 1100/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. MS/SM 4.038 din 20 noiembrie 2019 al Direcției medic șef a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- titlurilor II și VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare;

- Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 și 314 bis din 3 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, anexa 1.8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 1, anexa 1.24 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 2, anexa 2.8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. În anexa nr. 2, anexa 2.25 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

București, 26 noiembrie 2019.

Nr. 1.100.

ANEXA Nr. 1 (Anexa 1.8 la Ordinul nr. 299/2017)

Unitatea sanitară . . . . . . . . . .

PROGRAM NAȚIONAL DE TRATAMENT
al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

Raportare pentru

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.)

TABEL 1 Situația bolnavilor cu surditate tratați și a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de proteze auditive implantabile Total bolnavi beneficiari de proteze auditive implantabile Număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Număr de bolnavi beneficiari de procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Număr de bolnavi beneficiari de procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Cheltuieli pentru proteze auditive implantabile TOTAL Cheltuieli pentru procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Cheltuieli pentru procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Cheltuieli totale program
implant cohlear proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă* implant cohlear proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă*
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 = C8 + C9 C11 C12 C13 = C10 + C11 + C12

TABEL 2 Situația stocului de materiale sanitare (lei)

Materiale sanitare Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare în stoc la sfârșitul perioadei de raportare
C0 C1 C2 C3 C4 = C1 + C2 - C3
implanturi cohleare
proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă*
TOTAL
Procesor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare
Procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă
TOTAL PROGRAM

* Protezele implantabile de ureche medie realizate în anul 2019 se vor raporta în cadrul protezelor auditive implantabile cu ancorare osoasă.

C3 implanturi cohleare = C8 din tabelul 1

C3 proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă = C9 din tabelul 1

C3 TOTAL = C10 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) pentru implant cohlear = C11 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă = C12 din tabelul 1

C3 TOTAL program = C13 din tabelul 1

ÎNTOCMIT
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa 1.24 la Ordinul nr. 299/2017)

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

PROGRAM NAȚIONAL DE TRATAMENT
al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

Raportare pentru

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.)

TABEL 1 Situația bolnavilor cu surditate tratați și a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de proteze auditive implantabile Total bolnavi beneficiari de proteze auditive implantabile Număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Număr de bolnavi beneficiari de procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Număr de bolnavi beneficiari de procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Cheltuieli pentru proteze auditive implantabile TOTAL Cheltuieli pentru procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare Cheltuieli pentru procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă Cheltuieli totale program
implant cohlear proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă* implant cohlear proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă*
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 = C8 + C9 C11 C12 C13 = C10 + C11 + C12

TABEL 2 Situația stocului de materiale sanitare (lei)

Materiale sanitare Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare în stoc la sfârșitul perioadei de raportare
C0 C1 C2 C3 C4 = C1 + C2 - C3
implanturi cohleare
proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă*
TOTAL
Procesor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare
Procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă
TOTAL PROGRAM

* Protezele implantabile de ureche medie realizate în anul 2019 se vor raporta în cadrul protezelor auditive implantabile cu ancorare osoasă.

C3 implanturi cohleare = C8 din tabelul 1

C3 proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă = C9 din tabelul 1

C3 TOTAL = C10 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) pentru implant cohlear = C11 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă = C12 din tabelul 1

C3 TOTAL program = C13 din tabelul 1

ÎNTOCMIT
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 (Anexa 2.8 la Ordinul nr. 299/2017)

UNITATEA SANITARĂ . . . . . . . . . .

Raportare pentru . . . . . . . . . .

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.)

SITUAȚIA
indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ

Programul/Subprogramul de sănătate Indicatori fizici Indicatori de eficiență
Denumirea indicatorului fizic Valoarea (nr. ) Denumirea indicatorului de eficiență Valoarea (lei)
Program național de boli cardiovasculare număr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace
număr de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablație
număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi tratați cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride
număr de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter
număr de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung
număr de bolnavi tratați prin chirurgie vasculară cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară
număr de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională
număr de adulți cu malformații congenitale cardiace tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/adult cu malformații congenitale cardiace tratat prin intervenții de cardiologie intervențională
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice număr de bolnavi tratați cost mediu/bolnav tratat
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT număr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT cost mediu/investigație PET-CT
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare număr de bolnave cu reconstrucție mamară cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice)
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară
număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută tarif/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută, beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută, beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută, beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom
număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT tarif/serviciu de radioterapie IMRT
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie tarif/serviciu de brahiterapie
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă cost mediu/proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă
număr procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare cost mediu/procesor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare
număr procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă cost mediu/procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă
Programul național de diabet zaharat număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cost mediu/bolnav tratat
număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea HbA1c tarif/dozare de hemoglobină glicozilată
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompă de insulină/an
număr de copii cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat
număr de adulți cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei
număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 beneficiar de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă
număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 beneficiar de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei
Program național de tratament al bolilor neurologice număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
Program național de tratament al hemofiliei și talasemiei număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand" cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand"
număr de bolnavi cu vârsta de 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung cost mediu/bolnav cu vârsta de 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice
număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție
număr de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie
Programul național de tratament pentru boli rare număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute
număr de bolnavi cu boala Fabry cost mediu/bolnav cu boala Fabry
număr de bolnavi cu boala Pompe cost mediu/bolnav cu boala Pompe
număr de bolnavi cu Tirozinemie cost mediu/bolnav cu Tirozinemie
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară
număr de bolnavi cu HTPA cost mediu/bolnav cu HTPA
număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive
număr de bolnavi cu Purpura trombocitopenică imună cronică la copii și adulții splenectomizați și nesplenectomizați cost mediu/bolnav cu Purpura trombocitopenică imună cronică la copii și adulții splenectomizați și nesplenectomizați
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă
număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii
număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulți cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulți
număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică
număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi
număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică
număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne
număr de bolnavi cu angioedem ereditar cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar
număr de bolnavi cu neuropatie Leber cost mediu/bolnav cu neuropatie Leber
număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală
Programul național de sănătate mintală număr de bolnavi în tratament substitutiv cost mediu/bolnav cu tratament de substituție
număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină
Programul național de boli endocrine număr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne
Programul național de ortopedie număr de bolnavi copii endoprotezați cost mediu/bolnav copil endoprotezat
număr de bolnavi adulți endoprotezați cost mediu/bolnav adult endoprotezat
număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi copii cu implant segmentar cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi adulți cu implant segmentar cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală
număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică
număr de adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant
număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică număr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională cost mediu/ședință de hemodializă convențională
număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line cost mediu/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică
Subprogramul de radiologie intervențională număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat
număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil
număr de bolnavi cu pompe implantabile cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă
număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat
număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat
număr bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat
număr de pacienți cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă
număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular număr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator
Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat
număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratați cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratat
număr de bolnavi cu scleroză multiplă cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

ANEXA Nr. 4 (Anexa 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Raportare pentru . . . . . . . . . .

(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.)

SITUAȚIA
indicatorilor specifici aferenți programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu scop curativ

Programul/Subprogramul de sănătate Indicatori fizici Indicatori de eficiență
Denumirea indicatorului fizic Valoarea (nr. ) Denumirea indicatorului de eficiență Valoarea (lei)
Programul național de boli cardiovasculare număr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace
număr de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablație
număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară
număr de bolnavi tratați cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride
număr de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter
număr de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung
număr de bolnavi tratați prin chirurgie vasculară cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară
număr de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională
număr de adulți cu malformații congenitale cardiace tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/adult cu malformații congenitale cardiace tratați prin intervenții de cardiologie intervențională
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice număr de bolnavi tratați cost mediu/bolnav tratat
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET- CT număr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT cost mediu/investigație PET-CT
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare număr de bolnave cu reconstrucție mamară cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară
Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice)
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH
număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară
număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută tarif/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH
număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară
Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom
număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT tarif/serviciu de radioterapie IMRT
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie tarif/serviciu de brahiterapie
Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear
număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă cost mediu/proteză auditivă implantabilă cu ancorare osoasă
număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare cost mediu/procesor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare
număr de procesoare de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă cost mediu/procesor de sunet (partea externă) pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă
Programul național de diabet zaharat număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cost mediu/bolnav tratat
număr de persoane cu diabet evaluate prin dozarea HbA1c tarif/dozare de hemoglobină glicozilată
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an
număr de copii cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat
număr de adulți cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav beneficiar de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de sisteme pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei
număr bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă
număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei
Programul național de tratament al bolilor neurologice număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand" cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament "on demand"
număr de bolnavi cu vârsta de 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung cost mediu/bolnav cu vârsta de 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor
număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice
număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție
număr de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie
Programul național de tratament pentru boli rare număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute
număr de bolnavi cu boala Fabry cost mediu/bolnav cu boala Fabry
număr de bolnavi cu boala Pompe cost mediu/bolnav cu boala Pompe
număr de bolnavi cu Tirozinemie cost mediu/bolnav cu Tirozinemie
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară
număr de bolnavi cu HTPA cost mediu/bolnav cu HTPA
număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină
număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive
număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii și adulții splenectomizați și nesplenectomizați cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la copiii și adulții splenectomizați și nesplenectomizați
număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)
număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare
număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă
număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii
număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulți cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulți
număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică
număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi
număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică
număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne
număr de bolnavi cu angioedem ereditar cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar
număr de bolnavi cu neuropatie Leber cost mediu/bolnav cu neuropatie Leber
număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală
Programul național de sănătate mintală număr de bolnavi în tratament substitutiv cost mediu/bolnav cu tratament de substituție
număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină
Programul național de boli endocrine număr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod
număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne
Programul național de ortopedie număr de bolnavi copii endoprotezați cost mediu/bolnav copil endoprotezat
număr de bolnavi adulți endoprotezați cost mediu/bolnav adult endoprotezat
număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală
număr de bolnavi copii cu implant segmentar cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi adulți cu implant segmentar cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană
număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală
număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică
număr de adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant
număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică număr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională cost mediu/ședință de hemodializă convențională
număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line cost mediu/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă
număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice număr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică
Subprogramul de radiologie intervențională număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat
număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil
număr de bolnavi cu pompe implantabile cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă
număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat
număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat
număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat
număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat
număr de pacienți cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă cost mediu/pacient cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă
număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag
număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de dispozitiv de stimulare cerebrală profundă
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular număr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator
Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat
număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratați cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratați
număr de bolnavi cu scleroză multiplă cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...