Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC

Ordinul nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile:

- art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizul favorabil al Ministerului Finanțelor Publice nr. 806.306/2019;

- Referatul de aprobare al Direcției financiar contabilitate nr. 714.625/2019,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (7) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
Ionel Tescaru

București, 25 noiembrie 2019.

Nr. 565.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...