Guvernul României

Hotărârea nr. 830/2019 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 608 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dăbuleni", secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziția nr. 12;

b) după poziția nr. 62 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 63 și 64, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 80 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Robănești", secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: "-", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan, localitatea Robăneștii de Jos, strada Traian Vuia nr. 73, suprafață = 2.500 mp, număr cadastral 31823, N - Strada Poienii, E - proprietate particulară, S - DJ 641, V - Strada Dispensarului", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: "69.900,00" și coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârile Consiliului Local Robănești nr. 4/2017 și nr. 26/2018, carte funciară nr. 31823 Robănești".

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării
și administrației,
Ion Ștefan

București, 28 noiembrie 2019.

Nr. 830.

ANEXĂ

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dăbuleni

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Situația juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
63 - Teren intravilan Localitatea Dăbuleni, Strada Unirii nr. 8, județul Dolj, fost tarlaua 104, parcela 58
Suprafață = 9.719 mp cu destinația spații verzi
Număr cadastral 35154
Vecini:
N - proprietate particulară; număr cadastral 37438
S - proprietate particulară
E - număr cadastral 37438
V - strada Pârâul Morilor
1999 176.423,00 Hotărârile Consiliului Local Dăbuleni nr. 40/2017, 11/2018 și 44/2019
Carte funciară nr. 35154
Dăbuleni
64 1.6.2. Bază sportivă Localitatea Dăbuleni, Strada Unirii nr. 8, județul Dolj, fost tarlaua 104, parcela 58, alcătuită din:
1) Sală sport - suprafață construită la sol 1.771 mp, suprafață construită desfășurată 2.073 mp, P + 1E parțial, număr cadastral 37438-C1
2) Teren sport multifuncțional, construit din beton, suprafață construită la sol 1.106 mp, suprafață construită desfășurată 1.106 mp, număr cadastral 37438-C2
3) Teren aferent bazei sportive, suprafață de 6.859 mp, număr cadastral 37438
Vecini:
N - Strada Unirii, număr cadastral 34048
S - proprietăți particulare, strada Veronica Micle
E - Parohia nr. 1
V - număr cadastral 35154
2011 - sală sport2011 - teren sport multifuncțional1999 - teren aferent bazei sportive
4.459.591,92 - sală sport


270.697,03 - teren sport multifuncțional


140.681,00 - teren aferent bazei sportive
Hotărârile Consiliului Local Dăbuleni nr. 40/2017, 11/2018 și 41/2018
Carte funciară nr. 37438
Dăbuleni

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...