Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1795/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 1.473/2019 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2019.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Victor Sebastian Costache

București, 29 noiembrie 2019.

Nr. 1.795.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

1. După poziția 7050 se introduc 6 noi poziții, pozițiile 7051-7056, care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim Obs. Denumire produs Forma Concentrație Firma/Țara DCI Ambalaj grupa ATC statut_frm statut_anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observații Valabilitate preț
"7051 W66308003 FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 20 ml sol. inj. sau perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) L01BC02 MG generic 9,30 10,60 14,33 Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
7052 W66308004 FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 50 ml sol. inj. sau perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) L01BC02 MG generic 30,07 34,28 44,84 Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
7053 W66308005 FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 100 ml sol. inj. sau perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) L01BC02 MG generic 37,60 42,87 56,07 Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
7054 W66308001 FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 5 ml sol. inj. sau perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) L01BC02 MG generic 2,74 3,12 4,22 Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
7055 W66308002 FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră a 10 ml sol. inj. sau perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) L01BC02 MG generic 5,50 6,27 8,47 Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
7056 W66390001 DIGOXIN LECIVA 0,25 mg COMPR. 0,25 mg S.C. ZENTIVA - S.A. - ROMANIA DIGOXINUM Cutie cu 1 blister x 30 compr. (3 ani) C01AA05 MG generic 5,49 6,26 8,46 N Cant. 696.000 de cutii Prețurile sunt valabile până la data de 19.11.2020."

2. Pozițiile 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim Obs. Denumire produs Forma Concentrație Firma/Țara DCI Ambalaj grupa ATC statut_frm statut_anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observații Valabilitate preț
"2011 W60103003 ! FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE FLUOROURACILUM Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră a 20 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă (2 ani) L01BC02 MG generic 9,30 10,60 14,33 DC Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
2012 W60103004 ! FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE FLUOROURACILUM Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră a 50 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă (2 ani) L01BC02 MG generic 30,07 34,28 44,84 DC Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
2013 W60103005 ! FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE FLUOROURACILUM Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă (2 ani) L01BC02 MG generic 37,60 42,87 56,07 DC Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
2014 W60103001 ! FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră x 5 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă (2 ani - după ambalare pt. com., după prima desch. se utiliz. imediat) L01BC02 MG generic 2,74 3,12 4,22 DC Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020.
2015 W60103002 ! FLUOROURACIL ACCORD 50 mg/ml SOL. INJ. SAU PERF. 50 mg/ml ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE FLUOROURACILUM Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră x 10 ml soluție injectabilă sau perfuzabilă (2 ani - după ambalare pt. com., după prima desch. se utiliz. imediat) L01BC02 MG generic 5,50 6,27 8,47 DC Prețurile sunt valabile până la data de 01.01.2020."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...