Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

Ordinul nr. 728/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București și centrele regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.

p. Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
Marcel-Dumitru Miclău

București, 25 noiembrie 2019.

Nr. 728.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...