Legestart nr. 10/2019

Accesul la informațiile de interes public (II)
de Eugen Staicu

31 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Pornind de la dispoziții conținute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, continuăm să prezentăm hotărâri ale instanțelor de judecată, preluate din jurisprudența selectată de Indaco Lege5, în intenția de a pune în evidență problemele invocate în temeiul acestei legi.

în acest material, practica instanțelor privește obligația autorităților și a instituțiilor publice de a asigura persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal, instituită prin art. 6 alin. (2) din lege.

Comunicare informații de interes public (Legea nr. 544/2001)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

[...]

Contrar sustinerilor din cuprinsul adresei nr. [...] în sensul că "solicitările de comunicare a actelor menționate nu reprezintă documente de interes public, acestea conținând date cu caracter personal, motiv pentru care nu putem da curs solicitării dumneavoastră pentru punerea la dispoziție a unor copii certificate", Art. 12 al. (2) lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede că " Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 111, următoarele informații: (...) d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii ". De asemenea, art. 14 din Legea nr. 554/2001 menționează: " (1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice ".

în cauză, pârâtul nu a menționat la ce date personale se referă în condițiile în care în adresa nr. [...] menționează expres că actul juridic reprezentat de acordul cadru de asistență juridică [...] a fost încheiat în temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006. Or, atâta timp cât acordul cadru de asistență juridică a fost încheiat în condiții de publicitate și transparență conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, indicarea elementelor de identificare a contractului de asistență juridică încheiat cu Cabinetul [...] și a acordului-cadru (numărul contractului, numărul de înregistrare, data încheierii, obiectul, perioada de valabilitate, suma plătită pentru reprezentarea realizată de Cabinetul [...], in Dosarul [...] nu reprezintă date personale.

[...]

Așadar informațiile solicitate de reclamant se încadrează în cele definite de art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 în sensul că privesc "activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației", respectiv aceste informații rezultă din activitatea curentă a pârâtului [...] (instituție publică) și nu se încadrează în cele exceptate de la accesul liber al cetățenilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001.

[...]

Tribunalul BUCUREȘTI - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal: Hotărâre nr. 6508/2019 din 09/10/2019

Documente necesare în vederea solicitării certificatului de urbanism

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...