Legestart nr. 10/2019

Accesul la informațiile de interes public (I)
de Eugen Staicu

25 octombrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Pornind de la dispoziții conținute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă propunem câteva hotărâri ale instanțelor de judecată, preluate din jurisprudența selectată de Indaco Lege5, în intenția de a pune în evidență problemele invocate în temeiul acestei legi.

Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Art. 3. - Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Curtea de Apel Pitești, Decizia nr. 257/R/C/2007, publicată pe portal.just.ro, 16.03.2007: Informațiile cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate sunt de interes public, iar obligativitatea comunicării lor aparține deținătorilor documentelor și nu emitenților acestora.

«Instanța a reținut că este corectă aprecierea tribunalului, potrivit căreia solicitarea reclamantului se încadrează în disp. art. 1 și 3 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 și art. 27 alin. (41) din Legea nr. 18/1991 și că informațiile cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate sunt informații de interes public care se pot pune la dispoziția celor interesați (reclamantul făcând dovada interesului în dobândirea datelor solicitate), însă face o apreciere fără suport legal, atunci când conchide că persoana care trebuie să răspundă nu poate fi pârâta ci numai emitenții actelor.

Așa cum a susținut și reclamantul, dispozițiile art. 9 și 11 din Legea nr. 544/2001 se referă la documentele deținute de instituții, care reprezintă informații de interes public ce pot fi puse la dispoziția celor interesați.

Sintagma "documente deținute" înlătură de plano concluzia la care a ajuns prima instanță, obligativitatea comunicării informațiilor de interes public privind pe deținătorii acestora ci nu pe emitenții documentelor respective.

O situație similară se reține și din punerea la dispoziția celor interesați a documentelor din Arhivele Naționale, care în mod evident sunt deținători și nicidecum emitenți ai actelor eliberate .»

Art. 4.

(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu.

Decizie privind o contestație la achiziții publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - CNSC, publicată pe www.cnsc.ro în 28.02.2016

[...] accesul la dosarul achiziției publice se face cu respectarea prevederilor art. 3 și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, potrivit cărora asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu. De unde rezultă, fără putință de tăgadă, faptul că persoana care solicită acces la informațiile de interes public nu intră în contact cu comisia de evaluare a ofertelor și experții cooptați, care au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor.

Art. 5. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...