Legestart nr. 11/2019

Alocația de stat pentru copii
de Eugen Staicu

21 noiembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

în marginea recentei Legi nr. 214/2019, prin care Parlamentul a hotărât majorarea alocației cu 100% din rata inflației, vă propunem să vedem ce situații au ajuns in instanțe în aplicarea dispoziților din Legea privind alocația de stat pentru copii nr. 61/1993, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noiembrie 2012.

Art. 4. -

(1) Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.

Jurisprudență

Reclamanta D E a chemat in judecată pe pârâtul A S pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța, pârâtul sa fie obligat la plata sumei de 592 lei reprezentand contravaloarea alocației de stat cuvenită minorului A A M.

în motivarea cererii, reclamanta a arătat că, din căsătoria încheiataă cu pârâtul a rezultat minorul A A M.

Prin sentința nr. xxxx/5.11.2008 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă și irevocabilă, căsătoria dintre părți a fost desfăcută din culpa pârâtului A S, iar minorul a fost încredințat reclamantei.

Reclamanta a precizat că până in luna decembrie a anului 2007 alocația de stat cuvenită minorului a fost virată la CEC, iar din luna ianuarie 2008 a început să fie plătită prin serviciul de Postă din Barlad, fiind încasată de pârât până în martie 2009, inclusiv. Suma încasată în total de acesta este de 592 lei.

Din această sumă, pârâtul nu i-a plătit nimic copilului său, deși reclamanta i-a solicitat acest lucru de mai multe ori.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

[...]

Analizand cererea de față prin prisma motivelor invocate, a apărărilor expuse și a probelor administrate, instanța constată urmatoarele:

[...]

II. In drept, în cauză sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 61/1993 republicată privind alocațiile de stat pentru copii care, la art. 3 alin. 2, prevede că titularul dreptului la alocație de stat pentru copii este copilul, iar la art. 4 alin.1 stabilește că alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, in caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătoresti, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.

în speță, întrucât prin sentința nr. xxxx/5.11.2008 minorul A A M a fost incredințat mamei sale, reclamanta D E, în baza acestei sentințe reclamanta era indreptățită sa ridice sumele de bani cuvenite minorului cu titlu de alocație.

Pentru aceste considerente instanța constată că cererea reclamantei este intemeiată, astfel încât o va admite și va obliga pârâtul să plătească recalamantei suma de 592 lei reprezentând alocația de stat cuvenită minorului A A M pe perioada ianuarie 2008 - aprilie 2009.

Judecătoria Bârlad, Sentința civilă nr. 2371/2009 - Alocație de stat, publicată în portal.just.ro din 1 septembrie 2009

Art. 4. -

(2) Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...