Curierul Fiscal nr. 5/2019

Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019, Editura C. H. Beck
de Alexandru Cristea

21 noiembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Info curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1 mai 2019 - 31 mai 2019

În M.Of. nr. 331 din 2 mai 2019 au fost publicate:

- Legea nr. 82/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.

- Decretul nr. 396/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență aGuvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară afondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

În M.Of. nr. 332 din 2 mai 2019 au fost publicate:

- Ordinul nr. 2080/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.

Din cuprins:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Registratura generală, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1 ) cu următorul cuprins:

„(2 1 ) Prin excepție de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat pentru Ministerul Finanțelor Publice, cod 16, se prezintă la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de programare bugetară, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an, când exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie se prezintă până cel mai târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului respectiv nu se prevede altfel.”

- Decizia nr. 72/2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate adispozițiilor art. 2331 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

- Decizia nr. 786/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate adispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

În M.Of. nr. 333 din 2 mai 2019 au fost publicate:

- Decretul nr. 393/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

- Legea nr. 77/2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...