Prietenii Contabilitatii nr. 47/2019

Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 47/2019
de

20 noiembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Ordin BNR nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor  Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile financiare nebancare. Monitorul oficial nr. 908 din 11.11.2019

➢ Ordin SGG nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din  O rdonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Actul normativ analizat astăzi, se adresează instituțiilor financiare nebancare ce conduc contabilitatea conformă cu directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, procedură cunoscută ca o contabilitate conformă cu directivele comunitare.

2. Aceste entități raportoare vor întocmi în scop informativ pentru exercițiile 2019, 2020 și 2021 un set de situații financiare, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de BNR prin Ordinul nr. 6/2015 cu modificări ulterioare.

3. Începând cu 01 ianuarie 2022, toate instituțiile financiare nebancare vor conduce contabilitatea utilizând doar standardele IFRS. Pentru anul 2019 ordinul aduce o simplificare în sensul că pot fi retratate doar rezultatele aferente anului 2019, fără a se ține cont de exercițiul financiar 2018.

4. Aceste seturi de raportări financiare conform IFRS se vor depune la Banca Națională a României în termen de 180 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

5. Actul normativ analizat astăzi se adresează la un număr semnificativ de instituții publice aflate în coordonarea/finanțarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) ce au dreptul (dacă doresc) să aplice OG nr. 6/2019 scutirea la plată a unor accesorii bugetare.

6. De exemplu sunt în coordonarea/finanțarea SGG Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

7. Dacă există debitori față de aceste instituții publice aceștia ar putea să beneficieze de facilitățile fiscale în cazul în care conducătorii acestor instituții doresc să aplice ordonanța cu facilitățile fiscale.

8. Pentru a beneficia de anularea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) sunt stinse toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate SGG până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii față SGG cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 16 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate raportările financiar- bugetare prevăzute de lege către Secretariatul General al Guvernului, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor cel mai târziu până la data de 16 decembrie 2019;

9. Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitorii în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, depusă la registratura Secretariatului General al Guvernului sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la care se anexează dovada stingerii obligațiilor. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv. Procedura urmează soluționarea în mod similar cu anularea unor accesorii datorate pentru creanțele plătite în mod direct Bugetului de stat, având aceleași termene de realizare.

Capitolul II - Urgența perioadei în activitatea contabilă

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...