Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți - urmează să concesioneze teren în suprafață de 766 mp situat în Drobeta Turnu Severin, bun proprietate privată

În vigoare de la 15 noiembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr. 2, județul Mehedinți, telefon 0252/314.379, fax 0252/316.317, e-mail: primaria@primariadrobeta.ro, cod fiscal 4426581.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 766 mp situat în Drobeta Turnu Severin, zona Piciorul lui Traian, identificat prin număr cadastral 65321, bun proprietate privată, conform H.C.L. nr. 345/31 octombrie 2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...