Secretariatul General al Guvernului

Ordinul nr. 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 26, art. 33 și art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. -

Procedura prevăzută la art. 1 se aplică instituțiilor publice finanțate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cărora le sunt aplicabile prevederile capitolului II art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Secretarul general al Guvernului,
Toni Greblă

București, 1 noiembrie 2019.

Nr. 1.142.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...