Curierul Fiscal nr. 4/2019

Revista Curierul Fiscal nr. 4/2019, Editura C. H. Beck
de Colegiul de redacție C.H. Beck

30 aprilie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Info curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1 aprilie - 30 aprlie 2019

În M.Of. nr. 247 din 1 aprilie 2019 au fost publicate:

- Ordinul nr. 1921/2019 privind prospectele de emisiune acertificatelor de trezorerie cu discont și aobligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019.

- Ordinul nr. 1922/2019 privind prospectul de emisiune atitlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019.

În M.Of. nr. 256 din 3 aprilie 2019 a fost publicată Norma nr. 6/2019 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare.

Din cuprins:

4. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare și de grupuri”, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1.(1) Prezentele reglementări prevăd următoarele:

a) formatul și conținutul situațiilor financiare anuale;

b) principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale individuale;

c) regulile de întocmire, aprobare, auditare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale;

d) planul de conturi;

e) conținutul și funcțiunea conturilor contabile aplicabile entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau de reasigurare prevăzute la pct. 3 alin. (1);

f) regulile privind întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate de către societățile de asigurare și/sau reasigurare, în calitate de societăți-mame;

g) formatul situațiilor financiare interimare.

(2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...