Parlamentul României

Legea nr. 202/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.117 din 29 decembrie 2018, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017-2019, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice."

2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

"

3. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«

(4) În cazul județelor care intră sub incidența alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări, în termenul legal, în anul 2018, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

București, 7 noiembrie 2019.

Nr. 202.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...