Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice

Modificări (8)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2002 până la 01 februarie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 86/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Începând cu anul 2003 ordonatorii principali de credite ai bugetelor care compun sistemul bugetar, cu excepția bugetelor locale, care plătesc salariile o dată pe lună, vor achita aceste drepturi la datele prevăzute în anexa la prezentul ordin, pentru luna precedentă.

(2) La datele prevăzute pentru plata salariilor la instituțiile publice prevăzute în anexa la prezentul ordin vor fi achitate aceste drepturi și de către instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare.

Art. 2. -

(1) Se autorizează directorii generali ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, să aprobe prin decizie, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale din raza lor teritorială, datele la care se plătesc salariile personalului din instituțiile și serviciile publice locale care la data intrării în vigoare a prezentului ordin achită aceste drepturi într-o singură tranșă lunară.

(2) La datele aprobate pentru plata salariilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale vor fi achitate salariile și de către instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanțare.

Art. 3. -

(1) La instituțiile publice la care salariile se plătesc de două ori pe lună miniștrii, președinții consiliilor județene, primarii și ceilalți conducători care îndeplinesc calitatea de ordonator principal de credite, după caz, vor aproba prin ordin, respectiv prin decizie, pentru salariații proprii și pentru toate instituțiile sau serviciile publice din subordine, indiferent de sistemul de finanțare, aceleași date de plată a salariilor.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor care compun sistemul bugetar, cu excepția bugetelor locale, au obligația transmiterii ordinelor sau deciziilor prevăzute la alin. (1), după caz, la Ministerul Finanțelor Publice, precum și la unitățile trezoreriei statului la care instituțiile publice din subordine își au deschise conturile.

(3) Președinții consiliilor județene și primarii vor transmite deciziile prevăzute la alin. (1) direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, precum și unităților trezoreriei statului la care instituțiile și serviciile publice din subordine își au deschise conturile.

Art. 4. -

(1) În situația în care ordonatorii principali de credite care plătesc salariile de două ori pe lună au în subordine instituții sau servicii publice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin achită aceste drepturi într-o singură tranșă lunară, datele pentru plata salariilor vor fi stabilite prin ordin sau decizie a ordonatorului principal de credite, după caz, astfel:

- aceleași date pentru toate instituțiile și serviciile publice care efectuează plata salariilor de două ori pe lună;

- aceeași dată pentru toate instituțiile și serviciile publice care efectuează plata salariilor o dată pe lună, în perioada 5-15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite ordinele sau deciziile emise potrivit prevederilor alin. (1) instituțiilor prevăzute la alin. (2) sau (3) ale art. 3, după caz.

Art. 5. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor care compun sistemul bugetar, cu excepția bugetelor locale, cărora li se aplică prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și care nu au fost prevăzuți în anexa la prezentul ordin, au obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice stabilirea zilei de plată a salariilor.

Art. 6. - Modificări (1)

Data plății salariilor în înțelesul prezentului ordin reprezintă data ridicării sumelor în numerar sau data virării acestor sume în contul de card, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau din conturile de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului.

Art. 7. -

Ordonatorii principali de credite și instituțiile sau serviciile publice din subordinea acestora, care fac obiectul prezentului ordin, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 decembrie 2002.

Nr. 1.772.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

LISTA
eșalonării pe zile a plății salariilor ordonatorilor principali
de credite a căror plată se face o dată pe lună

COD DENUMIREA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE Data plății salariilor
1 Administrația Prezidențială 7
2 Senatul României 5
3 Camera Deputaților 5
5 Curtea Constituțională 5
6 Consiliul Legislativ 5
7 Curtea de Conturi 6
9 Avocatul Poporului 6
12 Secretariatul General al Guvernului 6
13 Ministerul Afacerilor Externe 9
14 Ministerul Integrării Europene 5
17 Ministerul Apărării Naționale 15
18 Ministerul de Interne 14
25 Ministerul Turismului 5
26 Ministerul pentru întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație 8
32 Ministerul Administrației Publice 8
33 Ministerul Informațiilor Publice 7
34 Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 9
35 Ministerul Public 13
36 Serviciul Român de Informații 15
37 Serviciul de Informații Externe 14
38 Serviciul de Protecție și Pază 15
39 Serviciul de Telecomunicații Speciale 12
40 Administrația Națională a Rezervelor de Stat 5
44 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 5
45 Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții 10
50 Oficiul Național de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor 12
51 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 5
52 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 7
57 Agenția Română pentru Investiții Străine 11
7 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România 5
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...