REFERAT privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice | Ordin 2862/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
REFERAT
privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice

Anul . . . . . . . . . .

A. Prezentarea situației contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

2. Date privind activitatea desfășurată

2.1. Țara în care s-a realizat venitul . . . . . . . . . .

2.2. Categoria de venit . . . . . . . . . .

2.3. Determinarea venitului net . . . . . . . . . .

2.4. Forma de organizare . . . . . . . . . .

2.5. Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

2.6. Codul CAEN . . . . . . . . . .

2.7. Sediul/Datele de identificare a bunului căruia i se cedează folosința . . . . . . . . . .

2.8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/ . . . . . . . . . .

2.9. Data începerii activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.10. Data încetării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

2.11. Data suspendării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

B. Estimarea venitului/câștigului net anual

Nr. crt. Tipul documentului Nr. și data documentului Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit/intermediarului Venit brut/Câștig***)
- lei -
Cheltuieli deductibile/ Pierdere***)
- lei -
Venit net anual/ Câștig net anual
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 = 4-5

***) Indicatorii "Câștig"/"Pierdere" se utilizează pentru estimarea câștigului net anual din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și pentru transferul aurului financiar.

Aprobat
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data
Avizat
Șeful compartimentului de specialitate
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2862/2019:
PROCEDURĂ privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice
REFERAT privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice
;
se încarcă...