Guvernul României

Hotărârea nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2017,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Operațiunile de compensare începute înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor realiza conform procedurii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și completările ulterioare, vor fi înregistrate în "Registrul electronic de evidență a operațiunilor de compensare" gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - Sucursala București și constituie documente justificative de înregistrare în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au făcut obiectul compensării și se atașează ca atare la nota contabilă.

Art. 3. -

Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 30 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Niculae Bădălău
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Ștefan-Radu Oprea
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Alexandru Petrescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 28 octombrie 2019.

Nr. 773.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...