Pandectele Săptămânale nr. 8/2019

Acordare cheltuieli de judecată. Culpă procesuală
de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal

28 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• cheltuieli de judecată

• culpă procesuală

Instanța

Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 187 din 18 ianuarie 2019

Jurisprudență

Curte de Casație și Justiție a hotărât că în privința acordării cheltuielilor de judecată, stabilirea culpei procesuale nu se face prin raportare la executarea obligației pe parcursul procesului, ci fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată este culpa procesuală a părții, ce rezultă din împrejurarea că a pierdut procesul, iar partea vinovată trebuia să suporte cheltuielile făcute justificat de partea câștigătoare. În speță, instanța supremă a obligat recurenta la plata cheltuielilor de judecată, dar cu onorariu de avocat redus.

Asupra recursului de față;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Sesizarea instanței de fond

Prin Cererea înregistrată sub nr. x/2014, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pe pârâtele Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională de Administrare Fiscală, solicitând anularea comunicării CNAS din 31 octombrie 2013, anularea Adresei nr. x din 31 octombrie 2013, emisă de CNAS, anularea Adresei de răspuns a CNAS nr. MS/FD/4812 din 19 noiembrie 2013, cu cheltuieli de judecată.

2. Soluția instanței de fond

Prin Sentința civilă nr. 2783 din 28 octombrie 2015, Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a dispus următoarele:

- a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a respins acțiunea reclamantei în contradictoriu cu această pârâtă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă;

- a admis cererea reclamantei SC A. SRL, în contradictoriu cu pârâtele Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională de Administrare Fiscală și, în consecință,

- a dispus anularea Adresei nr. x din 31 octombrie 2013, precum și anularea Adresei nr. x din 19 noiembrie 2013, emise de CNAS;

- a obligat pârâta la 30.378,95 RON cheltuieli de judecată către reclamantă, reprezentând onorariu avocat, taxa de timbru și onorariu expert.

Prin încheierea din 6 aprilie 2016, Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a admis cererea de îndreptare eroare materială, formulată de pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală conform art. 442 C. proc. civ., privind Sentința civilă nr. 2783 din 28 octombrie 2015, în sensul că în dispozitivul acestei sentințe se va trece:

"Admite cererea reclamantei SC A. SRL în contradictoriu doar cu pârâta Casa Națională de Asigurări de Sănătate".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...