Art 14 " | Lege 113/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 14, alineatele (1) (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 14. -

(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 9 membri ai acestuia.

(2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, prim-vicepreședintele.

(3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți."

Acesta este un fragment din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 113/2013:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 13 "
Art 14 "
Art 15 "
Art 19 "
Art 22 "
Art 24 "
Art II
;
se încarcă...