Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție1) din 02.04.2013

În vigoare de la 12 aprilie 2013 până la 26 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

___________

1) Prezenta listă conține standardele române care adoptă standarde europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 395 din 20 decembrie 2012, prin Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecție.

Nr. crt. Indicativul standardului român OES2) Indicativul standardului european armonizat Titlul standardului în limba română Data primei publicări în Jurnalul Oficial al UE Indicativul standardului român înlocuit Data încetării prezumției de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1
2) OES: Organismul European de Standardizare:
- CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu)
- Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis (http://www.etsi.org)
0 1 2 3 4 5 6 7
1. SR EN 132:2003 CEN EN 132:1998 Aparate de protecție respiratorie. Definiții de termeni și pictograme 4.06.1999 SR EN 132:1995 Dată depășită (30.06.1999)
2. SR EN 133:2003 CEN EN 133:2001 Aparate de protecție respiratorie. Clasificare 10.08.2002 SR EN 133:1995 Dată depășită (10.08.2002)
3. SR EN 134:2003 CEN EN 134:1998 Aparate de protecție respiratorie. Nomenclatorul componentelor 13.06.1998 SR EN 134:1995 Dată depășită (31.07.1998)
4. SR EN 135:2003 CEN EN 135:1998 Aparate de protecție respiratorie. Lista termenilor echivalenți 4.06.1999 SR EN 135:1995 Dată depășită (30.06.1999)
5. SR EN 136:2002 SR EN 136:2002/ AC:2004 CEN EN 136:1998 EN 136:1998/ AC:2003 Aparate de protecție respiratorie. Mască completă. Cerințe, încercări, marcare 13.06.1998 Dată depășită (31.07.1998)
6. SR EN 137:2007 CEN EN 137:2006 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare 23.11.2007 SR EN 137+ AC:2001 Dată depășită (23.11.2007)
7. SR EN 138:2003 CEN EN 138:1994 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie cu aer liber cu mască completă, semi- mască sau ansamblu muștiuc. Cerințe, încercări, marcare 16.12.1994
8. SR EN 140:2003 SR EN 140:2003/ AC:2003 CEN EN 140:1998 EN 140:1998/ AC:1999 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști și sferturi de măști. Cerințe, încercări, marcare 6.11.1998 SR EN 140+A1:1997 Dată depășită (31.03.1999)
9. SR EN 142:2003 CEN EN 142:2002 Aparate de protecție respiratorie. Ansambluri tip muștiuc. Condiții, încercări, marcare 10.04.2003 SR EN 142:1997 Dată depășită (10.04.2003)
10. SR EN 143:2002 SR EN 143:2002/ A1:2006 SR EN143:2002/ AC:2006 CEN EN 143:2000 EN 143:2000/ A1:2006 EN 143:2000/ AC:2005 Aparate de protecție respiratorie. Filtre de particule. Condiții, încercări, marcare 24.01.2001 21.12.2006 SR EN 143:1997 Nota 3 Dată depășită (24.01.2001) Dată depășită (21.12.2006)
11. SR EN 144-1:2003 SR EN 144-1:2003/ A1:2003 SR EN 144-1:2003/ A2:2005 CEN EN 144-1:2000 EN 144-1:2000/ A1:2003 EN 144-1:2000/ A2:2005 Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat 24.01.2001 21.02.2004 6.10.2005 Nota 3
Nota 3
Dată depășită (24.01.2001) Dată depășită (21.02.2004) Dată depășită (31.12.2005)
12. SR EN 144-2:2003 CEN EN 144-2:1998 Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieșire 4.06.1999
13. SR EN 144-3:2003 SR EN 144-3:2003/ AC:2004 CEN EN 144-3:2003 EN 144-3:2003/ AC: 2003 Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieșire pentru gaze de plonjare nitrox și oxygen 21.02.2004
14. SR EN 145:1999 SR EN 145:1999/ A1:2003 CEN EN 145:1997 EN 145:1997/ A1:2000 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerințe, încercări, marcare 19.02.1998 24.01.2001 Nota 3 Dată depășită (28.02.1998) Dată depășită (24.01.2001)
15. SR EN 148-1:2000 CEN EN 148-1:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat 4.06.1999 Dată depășită (31.08.1999)
16. SR EN 148-2:2003 CEN EN 148-2:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central 4.06.1999 SR EN 148-2+ AC:1999 Dată depășită (31.08.1999)
17. SR EN 148-3:2003 CEN EN 148-3:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3 4.06.1999 SR EN 148-3+ AC:1999 Dată depășită (31.08.1999)
18. SR EN 149+A1:2010 CEN EN 149:2001+A1:2 009 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare 6.05.2010 Dată depășită (6.05.2010)
19. SR EN 166:2003 CEN EN 166:2001 Protecție individuală a ochilor. Specificații 10.08.2002 Dată depășită (10.08.2002)
20. SR EN 167:2003 CEN EN 167:2001 Protecție individuală a ochilor. Metode de încercare optice 10.08.2002 Dată depășită (10.08.2002)
21. SR EN 168:2003 CEN EN 168:2001 Protecție individuală a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele optice 10.08.2002 Dată depășită (10.08.2002)
22. SR EN 169:2003 CEN EN 169:2002 Protecția individuală a ochilor. Filtre pentru sudură și tehnici conexe. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată 28.08.2003 SR EN 169:1997 Dată depășită (28.08.2003)
23. SR EN 170:2003 CEN EN 170:2002 Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată 28.08.2003 Dată depășită (28.08.2003)
24. SR EN 171:2003 CEN EN 171:2002 Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru infraroșu. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată 10.04.2003 SR EN 171:1997 Dată depășită (10.04.2003)
25. SR EN 172:2003 SR EN 172:2003/ A1:2004 SR EN 172:2003/ A2:2003 CEN EN 172:1994 EN 172:1994/ A1:2000 EN 172:1994/ A2:2001 Protecție individuală a ochilor. Filtre de protecție împotriva radiațiilor solare, pentru utilizare industrială 15.05.1996 4.07.2000 10.08.2002 Nota 3
Nota 3
Dată depășită (31.10.2000) Dată depășită (10.08.2002)
26. SR EN 174:2004 CEN EN 174:2001 Protecție individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru schi alpin 21.12.2001 Dată depășită (21.12.2001)
27. SR EN 175:2002 CEN EN 175:1997 Protecție individuală. Echipament de protecție a ochilor și a feței pentru sudare și tehnici conexe 19.02.1998
28. SR EN 207:2010 SR EN 207:2010/ AC:2012 CEN EN 207:2009 EN 207:2009/ AC:2011 Protecție individuală a ochilor. Filtre și protectori ai ochilor împotriva radiațiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) 6.05.2010 SR EN 207:2003 Nota 2.1 Dată depășită (30.06.2010)
29. SR EN 208:2010 CEN EN 208:2009 Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere și sisteme laser (protecție a ochilor pentru reglare laser) 6.05.2010 SR EN 208:2003 Nota 2.1 Dată depășită (30.06.2010)
30. SR EN 250:2003 SR EN 250:2003/ A1:2006 CEN EN 250:2000 EN 250:2000/ A1:2006 Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat și circuit deschis. Cerințe, încercări, marcare 8.06.2000 21.12.2006 Nota 3 Dată depășită (19.07.2000) Dată depășită (21.12.2006)
31. SR EN 269:2003 CEN EN 269:1994 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie cu aducție de aer proaspăt cu asistență motorizată, cu cagulă. Cerințe, încercări, marcare 16.12.1994
32. SR EN 340:2004 CEN EN 340:2003 Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale 6.10.2005 SR EN 340:1998 Nota 2.1 Dată depășită (6.10.2005)
33. SR EN 342:2004 SR EN 342:2004/ AC2008 CEN EN 342:2004 EN 342:2004/ AC:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Ansambluri și articole de îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului 6.10.2005
34. SR EN 343+A1:2008 SR EN 343+A1:2008/ AC:2010 CEN EN 43:2003+A1: 2007 EN 343:2003+A1: 2007/AC:2009 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii 8.03.2008 SR EN 343:2004 Nota 2.1 Dată depășită (8.03.2008)
35. SR EN 348:1997 SR EN 348:1997/ AC:2003 CEN EN 348:1992 EN 348:1992/ AC:1993 Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit 23.12.1993
36. SR EN 352-1:2003 CEN EN 352-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 1: Antifoane externe 28.08.2003 SR EN 352-1:1998 Dată depășită (28.08.2003)
37. SR EN 352-2:2003 CEN EN 352-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 2: Antifoane interne 28.08.2003 SR EN 352-2:1998 Dată depășită (28.08.2003)
38. SR EN 352-3:2003 CEN EN 352-3:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecție utilizată în industrie 28.08.2003 SR EN 352-3:2002 Dată depășită (28.08.2003)
39. SR EN 352-4:2003 SR EN 352-4:2003/ A1:2006 CEN EN 352-4:2001 EN 352-4:2001/ A1:2005 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel 10.08.2002 19.04.2006 Nota 3 Dată depășită (30.04.2006)
40. SR EN 352-5:2004 SR EN 352-5:2004/ A1:2006 CEN EN 352-5:2002 EN 352-5:2002/ A1:2005 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului 28.08.2003 6.05.2010 Nota 3 Dată depășită (6.05.2010)
41. SR EN 352-6:2004 CEN EN 352-6:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio 28.08.2003
42. SR EN 352-7:2004 CEN EN 352-7:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel 28.08.2003
43. SR EN 352-8:2008 CEN EN 352-8:2008 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 8:Căști audio pentru divertisment 28.01.2009
44. SR EN 353-2:2003 CEN EN 353-2:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil 28.08.2003 SR EN 353-2:1997 Dată depășită (28.08.2003)
45. SR EN 354:2011 CEN EN 354:2010 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Mijloace de legătură 9.07.2011 SR EN 354:2003 Nota 2.1 Dată depășită (9.07.2011)
46. SR EN 355:2003 CEN EN 355:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbitoare de energie 28.08.2003 SR EN 355:1999 Dată depășită (28.08.2003)
47. SR EN 358:2003 CEN EN 358:1999 Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului 21.12.2001 SR EN 358:1995 Nota 2.1 Dată depășită (21.12.2001)
48. SR EN 360:2003 CEN EN 360:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Opritoare de cădere retractabile 28.08.2003 SR EN 360:1996 Dată depășită (28.08.2003)
49. SR EN 361:2003 CEN EN 361:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri complexe 28.08.2003 SR EN 361:1996 Dată depășită (28.08.2003)
50. SR EN 362:2005 CEN EN 362:2004 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de legătură 6.10.2005 SR EN 362:1996 Dată depășită (6.10.2005)
51. SR EN 363:2008 CEN EN 363:2008 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sisteme de oprire a căderii 20.06.2008 SR EN 363:1997 Dată depășită (31.08.2008)
52. SR EN 364+AC:1996 CEN EN 364:1992 EN 364:1992/ AC: 1993 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Metode de încercare 23.12.1993
53. SR EN 365:2005 SR EN 365:2005/ AC:2007 CEN EN 365:2004 EN 365:2004/ AC:2006 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Cerințe generale pentru instrucțiuni de utilizare, întreținere, verificare periodică, reparare, marcare și ambalare 6.10.2005 SR EN 365:1996 Dată depășită (6.10.2005)
54. SR EN 367+AC:1999 CEN EN 367:1992 EN 367:1992/ AC: 1992 Îmbrăcăminte de protecție. Protecția împotriva căldurii și flăcărilor. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără 23.12.1993
55. SR EN 374-1:2004 CEN EN 374-1:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță 6.10.2005 SR EN 374-1:1997 Dată depășită (6.10.2005)
56. SR EN 374-2:2004 CEN EN 374-2:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistenței la penetrare 6.10.2005 SR EN 374-2:1997 Dată depășită (6.10.2005)
57. SR EN 374-3:2004 SR EN 374-3:2004/ AC:2006 CEN EN 374-3:2003 EN 374-3:2003/ AC:2006 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistenței la permeația produselor chimice 6.10.2005 SR EN 374-3:1998 Dată depășită (6.10.2005)
58. SR EN 379+A1:2010 CEN EN 379:2003+A1: 2009 Protecție individuală a ochilor. Filtre de sudură automate 6.10.2005 SR EN 379:2004 Dată depășită (6.10.2005)
59. SR EN 381-1:2003 CEN EN 381-1:1993 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercările la tăiere de către un ferăstrău cu lanț 23.12.1993
60. SR EN 381-2:2003 CEN EN 381-2:1995 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului 12.01.1996
61. SR EN 381-3:2003 CEN EN 381-3:1996 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 3: Metode de încercare pentru încălțăminte 10.10.1996
62. SR EN 381-4:2003 CEN EN 381-4:1999 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru mănușile de protecție împotriva ferăstrăului cu lanț 16.03.2000
63. SR EN 381-5:2003 CEN EN 381-5:1995 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 5: Cerințe pentru protectori ai piciorului 12.01.1996
64. SR EN 381-7:2003 CEN EN 381-7:1999 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 7: Cerințe pentru mănușile de protecție împotriva ferăstrăului cu lanț 16.03.2000
65. SR EN 381-8:2003 CEN EN 381-8:1997 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetrelor de protecție la utilizarea ferăstrăului cu lanț 18.10.1997
66. SR EN 381-9:2003 CEN EN 381-9:1997 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 9: Cerințe pentru ghetrele de protecție pentru utilizarea ferăstrăului cu lanț 18.10.1997
67. SR EN 381- 10:2003 CEN EN 381-10:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanț ținut cu mâna. Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecție 28.08.2003
68. SR EN 381- 11:2003 CEN EN 381-11:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 11: Cerințe pentru haine de protecție 28.08.2003
69. SR EN 388:2004 CEN EN 388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 6.10.2005 SR EN 388:1996 Dată depășită (6.10.2005)
70. SR EN 397+A1:2013 CEN EN 397:2012+A1: 2012 Casti de protectie pentru uz industrial 20.12.2012 SR EN 397:2012 Dată depășită (30.04.2013)
71. SR EN 402:2004 CEN EN 402:2003 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muștiuc, pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare 21.02.2004 SR EN 402:2003 Dată depășită (21.02.2004)
72. SR EN 403[2004]:2004 CEN EN 403:2004 Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerințe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 403[1993]: 2004 Dată depășită (6.10.2005)
73. SR EN 404:2005 CEN EN 404:2005 Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto-salvare cu ansamblu muștiuc cu filtru pentru monoxid de carbon 6.10.2005 SR EN 404:2004 Dată depășită (2.12.2005)
74. SR EN 405+A1:2010 CEN EN 405:2001+A1: 2009 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor și particulelor. Cerințe, încercări, marcare 6.05.2010 SR EN 405:2003 Dată depășită (6.05.2010)
75. SR EN 407:2005 CEN EN 407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) 6.10.2005 SR EN 407:1996 Dată depășită (6.10.2005)
76. SR EN 420+A1:2010 CEN EN 420:2003+A1: 2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare 6.05.2010 SR EN 420:2004 Dată depășită (6.05.2010)
77. SR EN 421:2010 CEN EN 421:2010 Mănuși de protecție împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive 9.07.2011 SR EN 421:2000 Dată depășită (9.07.2011)
78. SR EN 443:2008 CEN EN 443:2008 Căști pentru pompieri în clădiri și alte structure 20.06.2008 SR EN 443:2003 Dată depășită (31.08.2008)
79. SR EN 458:2005 CEN EN 458:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecționare, utilizare, îngrijire și întreținere. Ghid 6.10.2005 SR EN 458:1998 Dată depășită (6.10.2005)
80. SR EN 464:1998 CEN EN 464:1994 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor lichide și gazoase inclusiv aerosolilor lichizi și particulelor solide. Metodă de încercare: Determinarea etanșeității combinezoanelor etanșe la gaz (încercare la presiune internă) 16.12.1994
81. EN 469:2006 SR EN 469:2006/ A1:2007 SR EN 469:2006/ AC:2007 CEN EN 469:2005 EN 469:2005/ A1:2006 EN 469:2005/ AC:2006 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor 19.04.2006 23.11.2007 SR EN 469:1999 Nota 3 Dată depășită (30.06.2006) Dată depășită (23.11.2007)
82. SR EN 471+A1:2008 CEN EN 471:2003+A1: 2007 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare și cerințe 8.03.2008 SR EN 471:2004 Nota 2.1 Dată depășită (30.06.2008)
83. SR EN 510:2002 CEN EN 510:1993 Cerințe pentru îmbrăcămintea de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile 16.12.1994
84. SR EN 511:2006 CEN EN 511:2006 Mănuși de protecție împotriva frigului 21.12.2006 SR EN 511:1999 Dată depășită (21.12.2006)
85. SR EN 530:2011 CEN EN 530:2010 Rezistența la abraziune a materialului din care este realizată îmbrăcămintea de protecție. Metodă de încercare 9.07.2011 SR EN 530:1997 Nota 2.1 Dată depășită (9.07.2011)
86. SR EN 564:2007 CEN EN 564:2006 Echipament pentru alpinism și escaladare. Cordelină. Cerințe de securitate și metode de încercare 8.03.2008 SR EN 564:2003 Dată depășită (8.03.2008)
87. SR EN 565:2007 CEN EN 565:2006 Echipament pentru alpinism și escaladare. Chingă. Cerințe de securitate și metode de încercare 8.03.2008 SR EN 565:2003 Dată depășită (8.03.2008)
88. SR EN 566:2007 CEN EN 566:2006 Echipament pentru alpinism și escaladare. Bucle de ancorare. Cerințe de securitate și metode de încercare 8.03.2008 SR EN 566:2003 Dată depășită (8.03.2008)
89. SR EN 567:2003 CEN EN 567:1997 Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de blocare. Cerințe de securitate și metode de încercare 10.08.2002
90. SR EN 568:2007 CEN EN 568:2007 Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de ancorare în gheață. Cerințe de securitate și metode de încercare 8.03.2008 SR EN 568:2003 Dată depășită (8.03.2008)
91. SR EN 569:2009 CEN EN 569:2007 Echipament pentru alpinism și escaladare. Pitoane. Cerințe de securitate și metode de încercare 8.03.2008 SR EN 569:2003 Dată depășită (8.03.2008)
92. SR EN 659:2004+A1:2008 SR EN 659+A1:2008/ AC:2009 CEN EN 659:2003+A1: 2008 EN 659:2003 +A1:2008/ AC:2009 Mănuși de protecție pentru pompieri 20.06.2008 SR EN 659:2004 Dată depășită 30.09.2008
93. SR EN 702:2003 CEN EN 702:1994 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și a focului. Metodă de încercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecție sau materialele sale 12.01.1996
94. SR EN 795:2003 SR EN 795:2003/A1:2003 CEN EN 795:1996 EN 795:1996/ A1:2000 Protecție împotriva căderilor de la înălțime. Dispozitive de ancorare. Cerințe și încercări 12.02.2000 24.01.2001 Nota 3 Dată depășită (30.04.2001)
Avertisment: Prezenta publicare nu se referă la echipamentele descrise în clasele A (dispozitive de ancorare structurale), C (dispozitive de ancorare care folosesc linii flexibile orizontale) și D (dispozitive de ancorare care folosesc șine rigide de ancorare orizontale) la care se face referire în paragrafele 3.13.1,3.13.3, 3.13.4,4.3.1,4.3.3,4.3.4,5.2.1, 5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.3.2, (în legătură cu clasa A1), 5.3.3,5.3.4,5.3.5,6 (în legătură cu clasele A, C și D), anexa A (paragrafele A.2, A.3, A.5 și A.6), anexa B și anexa ZA (în legătură cu clasele A, C și D), pentru care nu se aplică prezumția de conformitate cu directiva 89/686/CEE).
95. SR EN 812:2012 CEN EN 812:2012 Căști de protecție de tip ușor pentru industrie 20.12.2012 SR EN 812:2003 30.04.2013
96. SR EN 813:2009 CEN EN 813:2008 Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Centură scaun 28.01.2009 SR EN 813:2003 Dată depășită (28.02.2009)
97. SR EN 863:2003 CEN EN 863:1995 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Metodă de încercare: Rezistență la perforație 15.05.1996
98. SR EN 892:2013 CEN EN 892:2012 Echipament de alpinism și escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism și escaladare. Cerințe de securitate și metode de încercare 20.12.2012 SR EN 892:2005 30.04.2013
99. SR EN 893:2011 CEN EN 893:2010 Echipament pentru alpinism și escaladare. Crampoane. Cerințe de securitate și metode de încercare 9.07.2011 SR EN 893:2003 Dată depășită (9.07.2011)
100. SR EN 943-1:2003 SR EN 943-1:2003/ AC:2005 CEN EN 943-1:2002 EN 943-1:2002/ AC:2005 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice solide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și particule solide. Partea 1: Cerințe de performanță pentru combinezoanele de protecție chimică ventilate și neventilate, etanșe la gaze (Tip 1) și neetanșe la gaze (Tip 2) 28.08.2003
101. SR EN 943-2:2003 CEN EN 943-2:2002 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice solide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și particule solide. Partea 2: Cerințe de performanță pentru combinezoanele de protecție chimică etanșe la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET) 10.08.2002
102. SR EN 958+A1:2011 CEN EN 958:2006+ A1:2010 Echipament pentru alpinism și escaladare. Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerințe de securitate și metode de încercare 9.07.2011 SR EN 958:2007 Dată depășită (9.07.2011)
103. SR EN 960:2006 CEN EN 960:2006 Mulaje de capete utilizate la încercările căștilor de protecție 21.12.2006 SR EN 960:1996 Dată depășită (31.12.2006)
104. SR EN 966+A1:2013 CEN EN 966:2012 +A1:2012 Căști pentru sporturi acvatice 20.12.2012 SR EN 966:2012 Dată depășită (30.04.2013)
105. SR EN 1073- 1:2000 CEN EN 1073-1:1998 Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecție ventilată, împotriva contaminării cu particule radioactive 6.11.1998
106. SR EN 1073- 2:2003 CEN EN 1073-2:2002 Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecție neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule 28.08.2003
107. SR EN 1077:2008 CEN EN 1077:2007 Căști pentru utilizatori de schiuri alpine și plăci pentru zăpadă 8.03.2008 SR EN 1077:2004 Dată depășită (29.02.2008)
108. SR EN 1078+A1:2013 CEN EN 1078:2012 + A1:2012 Căști pentru bicicliști și pentru utilizatori de skateboard și de patine cu role 20.12.2012 SR EN 1078:2012 Dată depășită (30.04.2013)
109. SR EN 1080:2004 SR EN 1080:2004/ A1:2004 SR EN 1080:2004/ A2:2006 CEN EN 1080:1997 EN 1080:1997/ A1:2002 EN 1080:1997/ A2:2005 Căști de protecție împotriva șocurilor pentru copii mici 14.06.1997 28.08.2003 19.04.2006 Nota 3
Nota 3
Dată depășită (28.08.2003) Dată depășită (30.06.2006)
110. SR EN1082-1:2004 CEN EN 1082-1:1996 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierii și lovirii cu cuțite de mâna. Partea 1: Mănuși de zale și protectori pentru brațe 14.06.1997
111. SR EN1082-2:2003 CEN EN 1082-2:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierilor și loviturilor cuțitelor de mâna. Partea 2: Mănuși și protectori pentru brațe din materiale, altele decât zale 21.12.2001
112. SR EN1082-3:2003 CEN EN 1082-3:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierilor și loviturilor cuțitelor de mâna. Partea 3: Încercare la tăiere prin impact pentru țesături, piele și alte materiale 21.12.2001
113. SR EN 1146:2006 CEN EN 1146:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare 19.04.2006 SR EN 1146:2003 Dată depășită (30.04.2006)
114. SR EN1149-1:2006 CEN EN 1149-1:2006 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivității de suprafață 21.12.2006 SR EN 1149-1:2002 Dată depășită (31.12.2006)
115. SR EN1149-2:2003 CEN EN 1149-2:1997 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 2: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistenței electrice la traversarea materialelor (rezistența verticală) 19.02.1998
116. SR EN1149-3:2004 CEN EN 1149-3:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacității de disipare a sarcinilor 6.10.2005
117. SR EN1149-5:2008 CEN EN 1149-5:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare 20.06.2008
118. SR EN 1150:2003 CEN EN 1150:1999 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare și cerințe 4.06.1999
119. SR EN 1384:2012 CEN EN 1384:2012 Căști de protecție pentru sporturi hipice 20.12.2012 SR EN 1384:2002 30.04.2013
120. SR EN 1385:2012 CEN EN 1385:2012 Căști de protecție utilizate la caiac- canoe și pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi 20.12.2012 SR EN 1385:2002 30.04.2013
121. SR EN 1486:2008 CEN EN 1486:2007 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Metode de încercare și cerințe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operațiile speciale de luptă împotriva incendiului 8.03.2008 SR EN 1486:2001 Dată depășită (30.04.2008)
122. SR EN 1497:2008 CEN EN 1497:2007 Echipament pentru salvare. Centuri complexe pentru salvare 8.03.2008
123. SR EN1621-1:2004 CEN EN 1621-1:1997 Îmbrăcăminte de protecție împotriva șocurilor mecanice, pentru motocicliști. Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru protectori împotriva șocurilor 13.06.1998
124. SR EN1621-2:2004 CEN EN 1621-2:2003 Îmbrăcăminte de protecție împotriva șocurilor mecanice, pentru motocicliști. Partea
2: Protectori ai spatelui. Cerințe și metode de încercare
6.10.2005
125. SR EN 1731:2007 CEN EN 1731:2006 Protecția individuală a ochiului. Protectori ai ochilor și feței 23.11.2007 SR EN 1731:2003 Dată depășită (23.11.2007)
126. SR EN 1809:2004 CEN EN 1809:1997 Accesorii de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare 13.06.1998
127. SR EN 1827+A1:2009 CEN EN 1827:1999+A1: 2009 Aparate de protecție respiratorie. Semi- măști fără supape de inspirație și cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor și particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare 6.05.2010 SR EN 1827:2003 Dată depășită (6.05.2010)
128. SR EN 1836+A1:2008 CEN EN 1836:2005+ A1:2007 Echipament individual de protecție a ochilor. Ochelari de soare și filtre de protecție împotriva radiațiilor solare pentru utilizare generală și filtre pentru observarea directă a soarelui 8.03.2008 SR EN 1836:2006 Nota 2.1 Dată depășită (31.03.2008)
129. SR EN 1868:2003 CEN EN 1868:1997 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Lista termenilor echivalenți 18.10.1997
130. SR EN 1891:2003 CEN EN 1891:1998 Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire 6.11.1998
131. SR EN 1938:2011 CEN EN 1938:2010 Protecția individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru utilizatorii de motociclete și motorete 9.07.2011 SR EN 1938:2004 Nota 2.1 Data depășită (9.07.2011)
132. SR EN ISO 4869-2: 1997 SR EN ISO 4869-2: 1997/ AC:2007 CEN EN ISO 4869-2:1995 EN ISO 4869-2: 1995/ AC:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului 15.05.1996
133. SR EN ISO 4869-3: 2007 CEN EN ISO 4869-3:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin inserție a antifoanelor externe utilizând un dispozitiv de încercare acustică 8.03.2008 SR EN 24869-3:1997 Dată depășită (8.03.2008)
134. SR EN ISO 6529: 2003 CEN EN ISO 6529:2001 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenței la permeația lichidelor și gazelor a materialelor utilizate pentru confecționarea îmbrăcămintei de protecție 6.10.2005 SR EN 369:1997 Dată depășită (6.10.2005)
135. SR EN ISO 6530:2005 CEN EN ISO 6530:2005 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva substanțelor chimice lichide. Metodă de încercare a rezistenței materialelor la penetrarea de către lichide 6.10.2005 SR EN 368:1997 Dată depășită (6.10.2005)
136. SR EN ISO 6942:2003 CEN EN ISO 6942:2002 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și a focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor și a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă 28.08.2003 SR EN 366:1998 Dată depășită (28.08.2003)
137. SR EN ISO 9185: 2007 CEN EN ISO 9185:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Evaluarea rezistenței materialelor la împroșcarea cu metal topit 8.03.2008 SR EN 373:2003 Dată depășită (8.03.2008)
138. SR EN ISO 10256:2004 CEN EN ISO 10256: 2003 Protecție pentru cap și față pentru utilizare la hochei pe gheață 6.10.2005 SR EN 967:2004 Dată depășită (6.10.2005)
139. SR EN ISO 10819:2002 CEN EN ISO 10819:1996 Vibrații și șocuri mecanice. Vibrați mână-braț. Metodă de măsurare și evaluare a factorului de transmitere a vibrațiilor de la mănușă la palmă 3.12.1996
140. SR EN ISO 10862:2009 CEN EN ISO 10862:2009 Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnașamente de trapeză (ISO 10862:2009) 6.05.2010
141. SR EN ISO 11611:2008 CEN EN ISO 11611:2007 Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe 8.03.2008 SR EN 470- 1:1999 Dată depășită (30.04.2008)
142. SR EN ISO 11612:2009 CEN EN ISO 11612:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor (ISO 11612:2008) 5.06.2009 SR EN 531:1997 Nota 2.1 Dată depășită (5.06.2009)
143. SR EN 12083: 2003 SR EN 12083/ AC: 2003 CEN EN 12083:1998 EN 12083:1998/ AC: 2000 Aparate de protecție respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcare 4.07.2000
144. SR EN ISO 12127-2: 2008 CEN EN ISO 12127-2: 2007 Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecție sau materialele sale constituente. Partea 2: Metodă de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători 8.03.2008
145. SR EN 12270:2003 CEN EN 12270:1998 Echipament pentru alpinism și escaladare. Pioleți. Cerințe de securitate și metode de încercare 16.03.2000
146. SR EN 12275:2003 CEN EN 12275:1998 Echipament de alpinism și escaladare. Piese de legătură. Cerințe de securitate și metode de încercare 16.03.2000
147. SR EN 12276:2003 SR EN 12276:2003/ AC:2003 CEN EN 12276:1998 EN 12276:1998/ AC:2000 Echipament de alpinism și escaladă. Ancore mecanice. Cerințe de securitate și metode de încercare 24.02.2001
148. SR EN 12277:2007 CEN EN 12277:2007 Echipament de alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare 23.11.2007 SR EN 12277:2003 Dată depășită (23.11.2007)
149. SR EN 12278:2007 CEN EN 12278:2007 Echipament de alpinism și escaladare. Scripeți. Cerințe de securitate și metode de încercare 23.11.2007 SR EN 12278:2003 Dată depășită (30.11.2007)
150. SR EN ISO 12401:2010 CEN EN ISO 12401:2009 Nave mici. Centuri de securitate și suporturi de asigurare pentru punte. Cerințe de securitate și metode de încercare (ISO 12401:2009) 6.05.2010 SR EN 1095:2004 Nota 2.1 Dată depășită (6.05.2010)
151. SR EN ISO 12402-2: 2007 SR EN ISO 12402-2: 2007/ A1:2010 CEN EN ISO 12402-2: 2006 EN ISO 12402-2: 2006/ A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanță 275. Cerințe de securitate 21.12.2006 9.07.2011 SR EN 399:2002 Nota 3 Dată depășită (31.03.2007) Dată depășită (9.07.2011)
152. SR EN ISO 12402-3: 2007 SR EN ISO 12402-3: 2007/ A1:2010 CEN EN ISO 12402-3: 2006 EN ISO 12402-3: 2006/ A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanță 150. Cerințe de securitate 21.12.2006 9.07.2011 SR EN 396:2002 Nota 3 Dată depășită (31.03.2007) Dată depășită (9.07.2011)
153. SR EN ISO 12402-4: 2007 SR EN ISO 12402-4: 2007/ A1:2010 CEN EN ISO 12402-4: 2006 EN ISO 12402-4: 2006/ A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanță 100. Cerințe de securitate 21.12.2006 9.07.2011 SR EN 395:2001 Nota 3 Dată depășită (31.03.2007) Dată depășită (9.07.2011)
154. SR EN ISO 12402-5: 2007 SR EN ISO 12402-5: 2007/ A1:2010 SR EN ISO 12402-5: 2007/ AC: 2007 CEN EN ISO 12402-5: 2006 EN ISO 12402-5: 2006/ A1:2010 EN ISO 12402-5: 2006/ AC: 2006 Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător pentru plutire (nivel 50). Cerințe de securitate 21.12.2006 9.07.2011 SR EN 393:2002 Nota 3 Dată depășită (31.03.2007) Dată depășită (9.07.2011)
155. SR EN ISO 12402-6: 2007 SR EN ISO 12402-6: 2007/ A1:2010 CEN EN ISO 12402-6: 2006 EN ISO 12402-6: 2006/ A1:2010 Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare și echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerințe de securitate și metode de încercare complementare 21.12.2006 9.07.2011 Nota 3 Dată depășită (9.07.2011)
156. SR EN ISO 12402-8: 2006 SR EN ISO 12402-8: 2006/ A1:2011 CEN EN ISO 12402-8: 2006 EN ISO 12402-8: 2006/ A1:2011 Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerințe de securitate și metode de încercare 2.08.2006 11.11.2011 SR EN 394:2002 Nota 3 Dată depășită (31.08.2006) Dată depășită (11.11.2011)
157. SR EN ISO 12402-9: 2007 SR EN ISO 12402-9: 2007/ A1:2011 CEN EN ISO 12402-9: 2006 EN ISO 12402-9: 2006/ A1:2011 Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare 21.12.2006 11.11.2011 Nota 3 Dată depășită (11.11.2011)
158. SR EN ISO 12402-10: 2006 CEN EN ISO 12402-10: 2006 Echipament individual de plutire Partea 10: Alegerea și aplicațiile echipamentului individual de plutire și ale altor echipamente relevante 2.08.2006
159. SR EN12477: 2003 SR EN 12477: 2003/A1:2005 CEN EN 12477:2001 EN 12477:2001/ A1: 2005 Mănuși de protecție pentru sudori 10.08.2002 6.10.2005 Nota 3 Dată depășită (31.12.2005)
160. SR EN 12492:2012 CEN EN 12492:2012 Echipament de alpinism și escaladare. Căști pentru alpiniști. Cerințe de securitate și metode de încercare 20.12.2012 SR EN 12492:2003 30.04.2013
161. SR EN12628: 2003 SR EN 12628: 2003/ AC: 2003 CEN EN12628:1999 EN 12628:1999/ AC:2000 Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire și salvare. Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare 4.07.2000
162. SR EN12841: 2007 CEN EN 12841:2006 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii 21.12.2006
163. SR EN12941: 2004 SR EN 12941: 2004/ A1:2004 SR EN 12941: 2004/ A2:2009 CEN EN12941:1998 EN 12941:1998/ A1: 2003 EN 12941:1998/ A2: 2008 Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu cască sau cagulă. Cerințe, încercări, marcare 4.06.1999 6.10.2005 5.06.2009 Nota 3 Nota 3 Dată depășită (4.06.1999) Dată depășită (6.10.2005) Dată depășită (5.06.2009)
164. SR EN 12942: 2004 SR EN12942: 2004/A1:2004 SR EN 12942: 2004/A2:2009 CEN EN 12942:1998 EN 12942:1998/ A1:2002 EN 12942:1998/ A2:2008 Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu măști complete, semi- măști sau sferturi de mască. Cerințe, încercări, marcare 4.06.1999 28.08.2003 5.06.2009 Nota 3 Nota 3 Dată depășită (4.06.1999) Dată depășită (28.08.2003) Dată depășită (5.06.2009)
165. SR EN 13034+A1: 2010 CEN EN 13034:2005+A1: 2009 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 și tip PB [6]) 6.10.2005 SR EN 13034:2005 Nota 2.1 Dată depășită (6.05.2010)
166. SR EN 13061:2010 CEN EN 13061:2009 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerințe și metode de încercare 6.05.2010 SR EN 13061:2003 Nota 2.1 Dată depășită (6.05.2010)
167. SR EN 13087-1:2003 SR EN 13087-1:2003/ A1:2003 CEN EN13087-1:2000 EN 13087-1: 2000/ A1: 2001 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 1: Condiții și condiționare 10.08.2002 10.08.2002 Nota 3 Dată depășită (10.08.2002)
168. SR EN 13087-2:2012 CEN EN13087-2:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 2: Absorbția șocurilor SR EN 13087-2:2003 30.04.2013
169. SR EN 13087-3:2003 SR EN 13087-3:2003/ A1:2003 CEN EN13087-3:2000 EN 13087-3: 2000/ A1: 2001 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 3: Rezistență la penetrație 10.08.2002 10.08.2002 Nota 3 Dată depășită (10.08.2002)
170. SR EN 13087-4:2012 CEN EN13087-4:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 4: Eficiența sistemului de retenție 20.12.2012 SR EN 13087-4:2003 30.04.2013
171. SR EN 13087-5:2012 CEN EN13087-5:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 5: Rezistența sistemului de retenție 20.12.2012 SR EN 13087-5:2003 30.04.2013
172. SR EN 13087-6:2012 CEN EN13087-6:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 6: Câmp visual 20.12.2012 SR EN 13087-6:2003 30.04.2013
173. SR EN 13087-7:2003 SR EN 13087-7:2003/ A1:2003 CEN EN13087-7:2000 EN 13087-7:2000/ A1:2001 Căști de protecție. Metodă de încercare. Partea 7: Rezistență la flacără 10.08.2002 10.08.2002 Nota 3 Dată depășită (10.08.2002)
174. SR EN 13087-8:2003 SR EN 13087-8:2003/ A1:2005 CEN EN13087-8:2000 EN13087- 8:2000/A1: 2005 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăți electrice 21.12.2001 6.10.2005 Nota 3 Dată depășită (6.10.2005)
175. SR EN 13087-10:2012 CEN EN 13087-10:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 10: Rezistență la căldură radiantă 20.12.2012 SR EN 13087- 10:2003 30.04.2013
176. SR EN 13089:2011 CEN EN 13089:2011 Echipament de alpinism și escaladare. Instrumente pentru gheață. Cerințe de securitate și metode de încercare 9.07.2011
177. SR EN 13138-1:2009 CEN EN 13138-1:2008 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului. Partea 1: Cerințe de securitate și metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp 5.06.2009 SR EN 13138-1:2004 Nota 2.1 Dată depășită (5.06.2009)
178. SR EN 13158:2009 CEN EN 13158: 2009 Îmbrăcăminte de protecție. Haine, veste de protecție și protectori ai umerilor pentru călăreți. Cerințe și metode de încercare 6.05.2010 SR EN 13158:2004 Nota 2.1 Dată depășită (6.05.2010)
179. SR EN 13178:2003 CEN EN 13178:2000 Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinați utilizatorilor de snowmobile 21.12.2001
180. SR EN 13274-1:2003 CEN EN 13274-1:2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior și a fugii totale spre interior 21.12.2001
181. SR EN 13274-2:2003 CEN EN 13274-2:2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanță 21.12.2001
182. SR EN 13274-3: 2003 CEN EN 13274-3: 2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenței respiratorii 10.08.2002
183. SR EN 13274-4: 2003 CEN EN 13274-4: 2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără 10.08.2002
184. SR EN 13274-5: 2003 CEN EN 13274-5: 2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiții climatice 21.12.2001
185. SR EN 13274-6: 2003 CEN EN 13274-6: 2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conținutului de dioxid de carbon în aerul inhalat 10.08.2002
186. SR EN 13274-7: 2008 CEN EN 13274-7: 2008 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetrației filtrelor de particule 20.06.2008 SR EN 13274-7:2003 Dată depășită (31.07.2008)
187. SR EN 13274-8: 2003 CEN EN 13274-8: 2002 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită 28.08.2003
188. SR EN 13277-1: 2004 CEN EN 13277-1: 2000 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 1: Cerințe și metode de încercare generale 24.02.2001
189. SR EN 13277-2: 2004 CEN EN 13277-2: 2000 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 2: Cerințe și metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie și protectori de antebraț 24.02.2001
190. SR EN 13277-3: 2004 SR EN 13277-3: 2004/ A1: 2007 CEN EN 13277-3: 2000 EN 13277-3: 2000/ A1:2007 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 3: Cerințe și metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului 24.02.2001 23.11.2007 Dată depășită (31.12.2007)
191. SR EN 13277-4: 2003 SR EN 13277-4: 2003/ A1:2007 CEN EN 13277-4: 2001 EN 13277-4: 2001/ A1: 2007 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 4: Cerințe suplimentare și metode de încercare privind protectori ai capului 10.08.2002 23.11.2007 Nota 3 Dată depășită (31.12.2007)
192. SR EN 13277-5: 2003 CEN EN 13277-5: 2002 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 5: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectorii genitali și protectorii abdominali 10.08.2002
193. SR EN 13277-6:2004 CEN EN 13277-6: 2003 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 6: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei 21.02.2004
194. SR EN 13277-7:2009 CEN EN 13277- 7:2009 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 7: Cerințe și metode de încercare complementare pentru protectori de mână și picior 6.05.2010
195. SR EN ISO 13287: 2008 CEN EN ISO 13287: 2007 Echipament de protecție individuală, încălțăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenței la alunecare 8.03.2008 SR EN 13287: 2004 Dată depășită (30.04.2008)
196. SR EN 13356: 2003 CEN EN 13356:2001 Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare și cerințe 21.12.2001
197. SR EN 13484:2012 CEN EN 13484:2012 Căști pentru utilizatorii de săniuțe 20.12.2012 SR EN 13484:2003 30.04.2013
198. SR EN 13546+A1: 2007 CEN EN 13546:2002+A1: 2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului și organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă și protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerințe și metode de încercare 23.11.2007 SR EN 13546:2003 Nota 2.1 Dată depășită (31.12.2007)
199. SR EN 13567+A1: 2007 CEN EN 13567:2002+A1: 2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale și feței pentru scrimeri. Cerințe și metode de încercare 23.11.2007 SR EN 13567:2003 Nota 2.1 Dată depășită (31.12.2007)
200. SR EN 13594: 2003 CEN EN 13594:2002 Mănuși de protecție pentru motocicliști profesioniști. Cerințe și metode de încercare 28.08.2003
201. SR EN 13595-1:2003 CEN EN 13595-1: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 1: Cerințe generale 28.08.2003
202. SR EN 13595-2:2003 CEN EN 13595-2: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la abraziune prin impact 28.08.2003
203. SR EN 13595-3:2003 CEN EN 13595-3: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenței la pleznire 28.08.2003
204. SR EN 13595-4:2003 CEN EN 13595-4:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 4: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la tăiere prin impact 28.08.2003
205. SR EN 13634:2011 CEN EN 13634:2010 Încălțăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Cerințe și metode de încercare 9.07.2011 SR EN 13634:2004 Nota 2.1 Dată depășită (9.07.2011)
206. SR EN 13781:2012 CEN EN 13781:2012 Căști de protecție pentru conducătorii și pasagerii snowmobilelor și boburilor 20.12.2012 SR EN 13781:2003 30.04.2013
207. SR EN 13794:2003 CEN EN 13794:2002 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare 28.08.2003 SR EN 1061:2003; SR EN 400:2003; SR EN 401:2003 Dată depășită (28.08.2003)
208. SR EN 13819-1:2004 CEN EN 13819-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice 28.08.2003
209. SR EN 13819-2:2004 CEN EN 13819-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice 28.08.2003
210. SR EN 13832-1:2007 CEN EN 13832-1:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie și metode de încercare 21.12.2006
211. SR EN 13832-2:2007 CEN EN 13832-2:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerințe pentru încălțămintea rezistentă la produse chimice în condiții de laborator 21.12.2006
212. SR EN 13832-3:2007 CEN EN 13832-3:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerințe pentru încălțămintea de protecție cu rezistență mare la produse chimice în condiții de laborator 21.12.2006
213. SR EN 13911:2004 CEN EN 13911:2004 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe și metode de încercare pentru cagule de protecție împotriva focului, pentru pompieri 6.10.2005
214. SR EN 13921:2007 CEN EN 13921:2007 Echipament individual de protecție. Principii ergonomice 23.11.2007
215. SR EN 13949:2003 CEN EN 13949:2003 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox și oxigen comprimat. Cerințe, încercare, marcare 21.02.2004
216. SR EN ISO 13982-1:2005 SR EN ISO 13982 - 1:2005/ A1:2011 CEN EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 13982-1:2004/ A1:2010 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice, care asigură protecție întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) 6.10.2005 9.07.2011 Nota 3 Dată depășită (9.07.2011)
217. SR EN ISO 13982-2:2005 CEN EN ISO 13982-2:2004 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine 6.10.2005
218. SR EN ISO 13995:2003 CEN EN ISO 13995:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la perforare și sfâșiere dinamică 6.10.2005
219. SR EN ISO 13997:2003 SR EN ISO 13997:2003/ AC:2004 CEN EN ISO 13997:1999 EN ISO 13997:1999/ AC:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Determinarea rezistenței materialelor la tăiere cu obiecte tăioase 4.07.2000
220. SR EN ISO 13998:2003 CEN EN ISO 13998:2003 Îmbrăcăminte de protecție. Șorțuri, pantaloni și haine de protecție împotriva tăierilor și loviturilor cuțitului de mână 28.08.2003 SR EN 412:2003 Dată depășită (28.08.2003)
221. SR EN 14021:2004 CEN EN 14021:2003 Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliștii de pietre și alte obiecte mici. Cerințe și metode de încercare 6.10.2005
222. SR EN 14052+A1:2013 CEN EN 14052:2012+A1: 2012 Căști de protecție de înaltă performanță pentru industrie 20.12.2012 SR EN 14052:2012 Dată depășită (30.04.2013)
223. SR EN 14058:2004 CEN EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Articole de îmbrăcăminte de protecție utilizate în medii cu temperaturi scăzute 6.10.2005
224. SR EN ISO 14116:2008 SR EN ISO 14116:2008/ AC:2010 CEN EN ISO 14116:2008 EN ISO 14116:2008/ AC:2009 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării (ISO 14116:2008) 28.01.2009 SR EN 533:2003 Nota 2.1 Dată depășită (28.01.2009)
225. SR EN 14120 +A1:2007 CEN EN 14120:2003 +A1:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi și cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerințe și metode de încercare 23.11.2007 SR EN 14120:2003 Nota 2.1 Dată depășită (31.12.2007)
226. SR EN 14126:2004 SR EN14126:2004/ AC:2005 CEN EN 14126:2003 EN 14126:2003/ AC:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși 6.10.2005
227. SR EN 14143:2004 CEN EN 14143:2003 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis 6.10.2005
228. SR EN 14225-1:2005 CEN EN 14225-1:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerințe și metode de încercare 6.10.2005
229. SR EN 14225-2:2005 CEN EN 14225-2:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanșe. Cerințe și metode de încercare 6.10.2005
230. SR EN 14225-3:2005 CEN EN 14225-3:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerințe și metode de încercare 6.10.2005
231. SR EN 14225-4:2005 CEN EN 14225-4:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică. Cerințe referitoare la factorul uman și metode de încercare 6.10.2005
232. SR EN 14325:2004 CEN EN 14325:2004 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Metode de încercare și clasificarea performanțelor materialelor, cusăturilor, legăturilor și ansamblurilor îmbrăcămintei de protecție chimică 6.10.2005
233. SR EN 14328:2005 CEN EN 14328:2005 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori ai brațelor împotriva tăierilor cu cuțite electrice. Cerințe și metode de încercare 6.10.2005
234. SR EN 14360:2004 CEN EN 14360:2004 Îmbrăcăminte de protecție împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitații puternice 6.10.2005
235. SR EN 14387+ A1:2008 CEN EN 14387:2004+A1: 2008 Aparate de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcare 20.06.2008 SR EN 14387:2004 Dată depășită (31.07.2008)
236. SR EN 14404+A1:2010 CEN EN 14404:2004+A1: 2010 Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului pentru lucrări în genunchi 6.10.2005 SR EN 14404:2005 Nota 2.1 Dată depășită (31.07.2010)
237. SR EN 14435:2005 CEN EN 14435:2004 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semimască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerințe, încercări, marcare 6.10.2005
238. SR EN 14458:2005 CEN EN 14458:2004 Echipamente de protecție a ochilor. Ecrane faciale și viziere pentru cășt pentru pompieri și de protecție de înaltă performanța pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanță și de urgență 6.10.2005
239. SR EN ISO 14460:2003 SR EN ISO 14460:2003/ A1:2003 SR EN ISO 14460:2003/ AC:2003 CEN EN ISO 14460:1999 EN ISO 14460:1999/ A1:2002 EN ISO 14460:1999/ AC:1999 Protecție împotriva căldurii și focului. Îmbrăcăminte de protecție pentru piloții de automobile. Cerințe de performanță și metode de încercare 16.03.2000 10.08.2002 Dată depășită (30.09.2002)
240. SR EN 14529:2006 CEN EN 14529:2005 Aparate de protecție respiratorie - Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspirație, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare 19.04.2006
241. SR EN 14593-1:2005 CEN EN 14593-1:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu aducție de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002 Dată depășită (2.12.2005)
242. SR EN 14593-2:2005 SR EN 14593-2:2005/ AC:2006 CEN EN 14593-2:2005 EN 14593-2:2005/ AC:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante cu aducție de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semimască cu presiune pozitivă. Cerințe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002 Dată depășită (2.12.2005)
243. SR EN 14594:2005 SR EN 14594:2005/ AC:2006 CEN EN 14594:2005 EN 14594:2005/ AC:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante cu aducție de aer comprimat cu debit continuu. Cerințe, încercări, marcare 6.10.2005 SR EN 139:2002; SR EN 270:2003; SR EN 271:1998; SR EN 1835:2004; SR EN 12419:2003 Dată depășită (2.12.2005)
244. SR EN 14605+A1:2010 CEN EN 14605:2005+A1: 2009 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părți ale corpului (Tip PB[3] și Tip PB[4]) 6.10.2005 SR EN 14605:2005 Dată depășită (6.10.2005)
245. SR EN 14786:2006 CEN EN 14786:2006 Îmbrăcăminte de protecție. Determinarea rezistenței la penetrarea de către substanțe chimice pulverizate, emulsii și dispersii. Încercare la pulverizare 21.12.2006
246. SR EN ISO 14877:2003 CEN EN ISO 14877:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru operații de proiectare a abrazivilor granulari 28.08.2003
247. SR EN ISO 15025:2003 CEN EN ISO 15025:2002 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea limită a flăcării 28.08.2003 SR EN 532:1997 Dată depășită (28.08.2003)
248. SR EN ISO 15027-1:2003 CEN EN ISO 15027-1:2002 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerințe care includ securitatea 10.04.2003
249. SR EN ISO 15027-2:2003 CEN EN ISO 15027-2:2002 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgență, cerințe care includ securitatea 10.04.2003
250. SR EN ISO 15027-3:2003 CEN EN ISO 15027-3:2002 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare 10.04.2003
251. SR EN 15090:2012 CEN EN 15090:2012 Încălțăminte pentru pompieri 20.12.2012 SR EN 15090:2007 30.04.2013
252. SR EN 15151-1:2013 CEN EN 15151-1:2012 Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerințe de securitate și metode de încercare 20.12.2012
253. SR EN 15333-1:2008 SR EN 15333-1:2008/ AC:2010 CEN EN 15333-1:2008 EN 15333-1:2008/ AC:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere 20.06.2008
254. SR EN 15333-2:2009 CEN EN 15333-2:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu 6.05.2019
255. SR EN 15613:2009 CEN EN 15613:2008 Genunchiere și cotiere de protecție pentru sporturi de sală. Cerințe de securitate și metode de încercare 5.06.2009
256. SR EN 15614:2007 CEN EN 15614:2007 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Metode de încercare de laborator și cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea purtată în timpul luptei contra focului în spații naturale deschise 23.11.2007
257. SR EN ISO 15831:2004 CEN EN ISO 15831:2004 Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolației termice cu ajutorul unui manechin termic 6.10.2005
258. SR EN 16027:2012 CEN EN 16027:2011 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși cu efect de protecție pentru portarii echipelor de fotbal 16.02.2012
259. SR EN ISO 17249:2005 SR EN ISO 17249:2005/ A1:2007 CEN EN ISO 17249:2004 EN ISO 17249:2004/ A1:2007 Încălțăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanț 6.10.2005 23.11.2007 Nota 3 Dată depășită (23.11.2007)
260. SR EN ISO 17491-3:2009 CEN EN ISO 17491-3:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenței la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) (ISO 17491- 3:2008) 28.01.2009 SR EN 463:2002 Nota 2.1 Dată depășită (28.02.2009)
261. SR EN ISO 17491-4:2009 CEN EN ISO 17491-4:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenței prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceață) (ISO 17491- 4:2008) 28.01.2009 SR EN 468:2002 Nota 2.1 Dată depășită (28.02.2009)
262. SR EN ISO 20344:2012 CEN EN ISO 20344:2011 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte 16.02.2012 SR EN ISO 20344:2004 Nota 2.1 Dată depășită (30.06.2012) Dată depășită (31.03.2008)
263. SR EN ISO 20345:2012 CEN EN ISO 20345:2011 Echipament individual de protecție, încălțăminte de securitate 16.02.2012 SR EN ISO 20345:2004 Nota 2.1 Dată depășită (30.06.2013)
264. SR EN ISO 20346:2005 SR EN ISO 20346:2005/ AC:2007 SR EN ISO 20346:2005/ A1:2008 CEN EN ISO 20346:2004 EN ISO 20346:2004/ AC:2007 EN ISO 20346:2004/ A1:2007 Echipament individual de protecție, încălțăminte de protecție Echipament individual de protecție, încălțăminte de protecție. Amendamentul 1 6.10.2005 8.03.2008 SR EN 346:1996; SR EN 346- 2:2002 Nota 3 Dată depășită (6.10.2005) Dată depășită (31.03.2008)
265. SR EN ISO 20347:2012 CEN EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de lucru 20.12.2012 SR EN ISO 20347:2004 30.04.2013
266. SR EN ISO 20349:2011 CEN EN ISO 29349:2010 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție împotriva riscurilor termice și proiecțiilor de metal topit așa cum sunt întâlnite în topitorii și în operațiile de sudură. Cerințe și metode de încercare (ISO 20349:2010) 9.07.2011
267. SR EN 24869-1:1998 CEN EN 24869-1:1992 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Metoda subiectivă de măsurare a atenuării acustice 16.12.1994
268. SR EN 50286:2003 SR EN 50286:2003/ AC:2012 Cenelec EN 50286:1999 EN 50286:1999/ AC:2004 Îmbrăcăminte electroizolantă de protecție pentru instalații de joasă tensiune 16.03.2000
269. SR EN 50321:2003 Cenelec EN 50321:1999 Încălțăminte electroizolantă pentru lucrări în instalații de joasă tensiune 16.03.2000
270. SR EN 50365:2003 Cenelec EN 50365:2002 Căști electroizolante pentru utilizare în instalații de joasă tensiune 10.04.2003
271. SR EN 60743:2003 SR EN 60743:2003/A1:20 08 Cenelec EN 60743:2001 EN 60743:2001/A1:2 008 Lucrări sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente și dispozitive 10.04.2003 9.07.2011 Nota 2.1 Nota 3 Dată depășită (1.12.2004) Dată depășită (9.07.2011)
272. SR EN 60895:2005 Cenelec EN 60895:2003 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale până la 800 kV în curent alternativ și + 600 kV în curent continuu 6.10.2005 SR EN 60895:2003 Nota 2.1 Dată depășită (1.07.2006)
273. SR EN 60903:2005 Cenelec EN 60903:2003 Lucrări sub tensiune. Mănuși de material electroizolant 6.10.2005 SR EN 50237:2003; SR EN 60903:1997; SR EN 60903:1997/ A11:2003 Nota 2.1 Dată depășită (1.07.2006)
274. SR EN 60984:2003 SR EN 60984:2003/ A11:2003 SR EN 60984:2003/ A1:2003 Cenelec EN 60984:1992 EN 60984:1992/ A11:1997 EN 60984:1992/ A1:2002 Protectori electroizolanți pentru brațe pentru lucrări sub tensiune 4.06.1999 4.06.1999 10.04.2003 Nota 3 Nota 3 Dată depășită (4.06.1999) Dată depășită (6.10.2005)

Nota 1: În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...