Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 2013 până la 02 iunie 2016, fiind abrogat prin Lege 107/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară și urgența reglementării prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuității serviciului de transport public județean de persoane și a serviciului regulat de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, a evitării unor practici ilicite în activitățile de transport public de persoane, a evitării unor practici care au consecințe negative asupra siguranței și calității vieții populației, calității serviciilor oferite de operatorii și transportatorii rutieri, de necesitatea protejării mediului concurențial, precum și a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane, ce sunt desfășurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.

Având în vedere că prin Legea nr. 163/2011 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 au fost reglementate în mod expres Programul de transport public de persoane prin curse regulate între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și termenul de valabilitate a acestuia,

s-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanță de urgență, deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.

Ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

(1) Pentru asigurarea continuității serviciilor de transport, actualele programe de transport public județean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013, își mențin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Actualul program de transport, în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, își menține valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013. Modificări (4)

(3) La solicitarea operatorilor de transport care efectuează transport public de persoane în baza programelor de transport public prevăzute la alin. (1) și (2), licențele de traseu eliberate potrivit legii, ale căror titulari sunt acești operatori la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi prelungite de emitent corespunzător perioadei de valabilitate a programelor de transport, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.

(4) Procedura și modalitatea de prelungire a valabilității licențelor de traseu se stabilesc de către emitent, respectiv Autoritatea Rutieră Română, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina
secretar de stat

București, 16 aprilie 2013.

Nr. 30.

;
se încarcă...