Parlamentul României

Legea nr. 99/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15 aprilie 2013.

În vigoare de la 18 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 30 august 2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări:

1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă.

2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) cel puțin un membru al consiliului de administrație sau administratorul unic al societății reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să dețină calitatea de evaluator autorizat;".

Art. II. -

(1) Denumirea "Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România", respectiv "Uniunea" din cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor se înlocuiește cu denumirea "Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România", respectiv "Asociația".

(2) În cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare, denumirea "Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România" se înlocuiește cu denumirea "Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București,12 aprilie 2013.

Nr. 99.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...