Ministerul Sănătății - MS

Ghidul privind completarea tabelului pentru raportarea electronică lunară a medicamentelor distribuite de către distribuitori angro/importatori/producători din 11.04.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În vederea eficientizării activităților de raportare și prelucrare a datelor trebuie să fie respectate următoarele recomandări privind modalitatea de completare a tabelului cu medicamente distribuite.

Modul raportării:

- raportarea se va transmite pe un CD și pe adresa de e-mail raportaremedicamente@anm.ro; CD-ul va fi însoțit de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății care efectuează raportarea, cu privire la conformitatea cu realitatea a datelor transmise;

- raportarea se va transmite doar în format .xls;

- nu se vor folosi diacritice; fontul utilizat va fi Times New Roman, mărimea 10;

- pe parcursul raportărilor se va ține seama de consecvența modului de completare a tabelului (de exemplu, se va păstra același nume al distribuitorului/producătorului/importatorului, la toate raportările);

- separat de tabel se vor furniza datele de contact ale persoanei care a completat fiecare raportare (nume, nr. de telefon, adresa e-mail);

- fiecare raportare trebuie să includă toate medicamentele din portofoliul propriu declarat, în două tabele separate, unul pentru medicamentele OTC și celălalt pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripție medicală; în cazul eliminării unui produs din portofoliul propriu, acesta va fi raportat până când stocul va fi 0;

- raportarea lunară se va transmite până la data de 25 a lunii următoare și va înlocui raportarea semestriala solicitată anterior.

Modalitatea de completare a coloanelor tabelului:

- Numele distribuitorului/importatorului/producătorului: se va alege din filtrul creat tipul de unitate; numele nu va conține forma juridică ("SRL", "SA") și nici mențiunea "SC".

- Denumirea comercială a produsului: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Forma farmaceutică: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Concentrația: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Tip ambalaj: se va completa în formatul "nr. și tipul ambalajului primar dintr-un ambalaj secundar x nr. unități sau cantitate per unitate" (de exemplu, 5 flacoane x 10 ml, 3 blistere x 20 cpr., 1 tub x 10 g, două seringi preumplute x 2 ml).

- Deținător de autorizație de punere pe piață: se va completa cu denumirea exactă din Nomenclatorul ANMDM (http://www.anm.ro/app/nom1/anm_list.asp).

- Stoc existent la data de 01.LL.2013: se declară stocul de produs pentru fiecare serie, completându-se de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentrația, tip ambalaj, deținător de autorizație de punere pe piață, serie, furnizor).

- Serie: într-o celulă se va completa o singură serie. Pentru o altă serie se completează rândul următor, menționând de fiecare dată elementele de identificare a produsului (numele distribuitorului/importatorului/producătorului, denumirea comercială a produsului, forma farmaceutică, concentrația, tip ambalaj, deținător de autorizație de punere pe piață).

- Furnizor: nu va conține forma juridică ("SRL", "SA") și nici mențiunea "SC".

- Cantitate intrată: se vor introduce doar cifre.

- Seria și nr. facturii de achiziție: se va completa o singură factură sub forma "serie/număr".

- Data facturii de achiziție: data se va completa sub forma "zz.ll.aaaa".

- Cantitatea ieșită: se vor introduce doar cifre.

- Beneficiar: nu va conține forma juridică ("SRL", "SA") și nici mențiunea "SC".

- Tip unitate: se va alege din filtrul creat una dintre următoarele categorii: Distribuitor angro, Farmacie de circuit deschis, Farmacie de circuit închis, Drogherie, Alte persoane autorizate să furnizeze medicamente către populație (de exemplu, clinici medicale, centre de dializă etc.).

- Țara beneficiarului: se va completa țara beneficiarului, fără prescurtări.

- Seria și nr. facturii de livrare: se va completa cu datele de identificare ale unei singure facturi, sub forma "serie/număr".

- Data facturii de livrare: data se va completa sub forma "zz.ll.aaaa".

- Stoc la data ieșirii: se vor introduce doar cifre; stocul la sfârșit de lună aferent fiecărei serii de medicament va deveni stoc inițial pentru luna următoare.

Date identificare medicament Intrări Ieșiri
Numele distribuitorului Denumirea comercială a produsului Forma farmaceutică Concentrația Tip ambalaj Deținător de autorizație de punere pe piață Stoc existent la data de 01.LL.2013 Serie Furnizor Cantitatea intrată Seria și nr. facturii de achiziție Data facturii de achiziție Cantitatea ieșită Beneficiar Tip unitate Țara beneficiarului Seria și nr. facturii de livrare Data facturii de livrare Stoc la data ieșirii
;
se încarcă...