Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 11 Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante

(1) În cazul iminenței sau producerii unui dezastru, persoanele aflate în pericol sau afectate de dezastru pot trece fără formalități, în orice loc, frontiera de stat dintre România și Republica Moldova și pot rămâne pe teritoriul statului celeilalte părți contractante până la încetarea pericolului, având obligația de a se prezenta în cel mai scurt timp la cea mai apropiată autoritate de control de trecere a frontierei pentru identificare și luare în evidență.

(2) Membrii echipelor de acordare a ajutorului pot trece frontiera statului părții solicitante prin punctele de control de trecere a frontierei pe baza documentelor de identitate valabile și pot staționa pe teritoriul statului părții solicitante fără viză, permis de ședere și fără îndeplinirea altor formalități privind intrarea și șederea străinilor. Șeful echipei de acordare a ajutorului trebuie să dispună de o scrisoare de acreditare, emisă de autoritatea competentă sau de organul autorizat al părții solicitate, în care sunt menționați și membrii echipelor de acordare a ajutorului.

(3) Părțile contractante își pun reciproc la dispoziție specimene ale documentelor de identitate valabile.

(4) În cazuri de extremă urgență sau dacă accesul la locul acordării ajutorului impune acest lucru, echipele de acordare a ajutorului pot trece frontiera de stat și în afara punctelor de control de trecere a frontierei, pe baza documentelor menționate la alineatul (2). În acest caz autoritățile competente vor înștiința în prealabil autoritatea de control de trecere a frontierei.

(5) Membrii echipelor de acordare a ajutorului au dreptul la portul uniformei de serviciu pe teritoriul statului părții solicitante, atunci când în statul părții solicitate aceasta face parte din echipamentul lor obișnuit. Părțile contractante nu vor aplica restricții privind utilizarea semnelor distinctive pe mijloacele de transport ale echipelor de acordare a ajutorului ale celeilalte părți contractante.

(6) În decursul acordării de ajutor, membrii echipelor de acordare a ajutorului sunt obligați să respecte legislația statului părții solicitante.

(7) Părțile contractante vor aplica prevederile prezentului articol, cu excepția alineatelor (1) și (4) și în cazul în care statul uneia dintre părțile contractante este stat de tranzit.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
;
se încarcă...