Tranzitul | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 9 Tranzitul

(1) Părțile contractante se obligă ca, pe bază de solicitare, să sprijine și să faciliteze tranzitarea rapidă a teritoriului statelor lor de către echipele de acordare a ajutorului, echipamentele și transporturile de ajutoare, dacă statul oricăreia dintre părțile contractante este stat de tranzit.

(2) Autoritățile competente se informează reciproc, din timp, despre necesitatea tranzitării și convin asupra ordinii și modalității de executare și, dacă este necesar, asigură escorta echipelor de acordare a ajutorului pe timpul tranzitării.

(3) Pentru echipele de acordare a ajutorului, echipamentele și transporturile de ajutoare, la trecerea frontierei statului de tranzit, se vor prezenta organelor vamale competente declarația de accept a țării de destinație, precum și documentele prevăzute în articolul 12 alineatul (4) litera a).

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
;
se încarcă...