Protecția datelor cu caracter personal | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 18 Protecția datelor cu caracter personal

În cazul în care autoritățile competente ale părților contractante transmit date cu caracter personal în baza prezentului acord, se vor aplica următoarele dispoziții:

a) Autoritățile competente ale părților contractante, denumite în continuare, după caz, autoritatea care transmite, respectiv autoritatea care primește, în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului acord, la cerere, respectiv din oficiu în cazurile prevăzute de articolele 8 și 9 din prezentul acord, pot preda datele cu caracter personal enumerate în articolul 2 litera h) din prezentul acord. Datele preluate de autoritatea care primește pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în prezentul acord, respectiv în cerere. Autoritatea care primește datele le poate utiliza în alt scop decât cel stabilit numai cu acordul autorității care transmite.

b) Datele cu caracter personal primite pot fi transmise de autoritatea care primește numai organelor care colaborează la aplicarea prezentului acord și care sunt în drept să gestioneze datele personale. Datele pot fi transmise altor organisme numai cu acordul prealabil al autorității care le-a transmis. Datele primite nu pot fi făcute publice.

c) Autoritatea care transmite datele este răspunzătoare pentru corectitudinea și exactitatea datelor pe care le predă. Dacă autoritatea care transmite datele le corectează sau le distruge, ulterior, este obligată să anunțe autoritatea care le-a primit pentru a opera imediat corecțiile indicate în datele pe care le gestionează. Autoritatea care a primit datele are obligația de a efectua imediat corecțiile indicate sau, după caz, de a distruge datele eronate.

d) În baza prezentului acord, autoritățile care gestionează datele cu caracter personal au obligația de a informa, la cererea lor, persoanele în cauză ale căror date le gestionează asupra scopului și bazei legale a gestionării datelor, precum și cui și în ce scop au fost transmise acestea. Atât autoritatea care transmite, cât și autoritatea care primește sunt obligate ca, la cererea persoanei în cauză, să corecteze datele inexacte, respectiv să distrugă datele gestionate în mod ilegal. Despre corectare și distrugere trebuie imediat informată cealaltă autoritate care gestionează datele.

e) Persoanei în cauză i se poate refuza exercitarea dreptului conținut la litera d) numai dacă legislația statului autorității care transmite permite acest lucru. Autoritatea care transmite este obligată să informeze autoritatea care primește asupra restricțiilor în conformitate cu legislația statului său. Gestionarul datelor este obligat să informeze persoana în cauză despre motivul refuzului, exceptând cazul când legislația statului autorității care transmite îi dă dreptul acestuia de a omite motivarea. Despre aceasta, la transmiterea datelor, trebuie informată autoritatea care primește.

f) Datele primite trebuie distruse dacă a încetat scopul pentru care au fost furnizate, dacă a expirat termenul de gestionare a datelor, prevăzut de legislația statului autorității care transmite, sau dacă autoritatea care le-a transmis solicită distrugerea lor.

g) Părțile contractante garantează persoanelor în cauză posibilitatea ca, în situația încălcării drepturilor lor privind protecția datelor cu caracter personal, să se adreseze, în conformitate cu legislația statului părții contractante afectate de gestionarea datelor, instanței judecătorești.

h) În baza prezentului acord, autoritățile care gestionează datele cu caracter personal vor ține o evidență a predării/primirii datelor, care să conțină numele organului și persoanelor care transmit, respectiv primesc, și a faptului că s-a produs predarea (primirea).

i) Autoritățile care gestionează datele cu caracter personal sunt obligate să ia măsurile organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției eficiente a datelor cu caracter personal împotriva accesului ilegal, modificării, distrugerii și publicării lor.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...