Folosirea mijloacelor de transport aerian | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 13 Folosirea mijloacelor de transport aerian

(1) Pentru trimiterea echipelor de acordare a ajutorului, a echipamentelor și ajutoarelor, precum și pentru executarea rapidă a unor operații de intervenție pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor unui dezastru se poate utiliza și transportul aerian.

(2) Autoritatea competentă a părții solicitate informează autoritatea competentă a părții solicitante asupra folosirii transportului aerian pentru acordarea de ajutor, specificând datele și tipul mijlocului de transport aerian, înmatricularea aeronavei, numărul personalului navigant, natura încărcăturii, orarul de zbor și lista nominală a pasagerilor, traseul probabil al zborului, locul de aterizare desemnat de partea solicitantă, precum și datele de navigație.

(3) Părțile contractante asigură posibilitatea ca aeronavele, în scopul menționat la alineatul (1), să poată intra în/traversa fără escală spațiile aeriene ale statelor lor, să poată ateriza și decola în/din locurile indicate de organul competent al părții solicitante, chiar și fără utilizarea aeroporturilor internaționale. Partea solicitantă se asigură că locul de aterizare desemnat permite aterizarea și decolarea în siguranță a aeronavelor.

(4) Dacă prezentul acord nu dispune altfel, zborul aeronavelor se efectuează în conformitate cu reglementările Organizației Aviației Civile Internaționale și ale legislației statelor părților contractante.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...