Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 8 Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru

(1) În cazul iminenței sau producerii unui dezastru, la cererea autorității competente a părții solicitante, populația aflată în pericol, respectiv afectată de dezastru, poate fi evacuată temporar pe teritoriul statului părții solicitate.

(2) Persoanele evacuate temporar pe teritoriul statului părții solicitate, în decursul evacuării și revenirii, pot trece frontiera pe baza documentelor de atestare a identității sau, în lipsa acestora, pe baza unui tabel nominal întocmit de autoritățile părții solicitante, fără a fi nevoie de vize de intrare în țară.

(3) Persoanelor evacuate temporar pe teritoriul statului părții solicitate, potrivit prevederilor alineatului (1), li se asigură asistența de primă necesitate (subzistență și asistență medicală de urgență).

(4) Partea solicitantă se obligă să reprimească în cel mai scurt timp posibil persoanele care au fost evacuate temporar de pe teritoriul statului său.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
;
se încarcă...