Dispoziții finale | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 22 Dispoziții finale

(1) Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări diplomatice prin care părțile contractante și-au comunicat reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pe o durata nedeterminată. Acordul poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante. Denunțarea acordului își produce efectul după 6 (șase) luni de la data primirii notei diplomatice privind denunțarea de către cealaltă parte contractantă.

(3) Părțile contractante, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Modificarea sau completarea prezentului acord intră în vigoare potrivit procedurii menționate la alineatul (1).

(4) Încetarea valabilității prezentului acord nu afectează răspunderea în privința obligațiilor asumate valabil pe perioada cât acesta a fost în vigoare.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul între Ministerul Apărării Naționale al României și Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în timp de pace în domeniul protecției civile, semnat la București, la 23 septembrie 1994, își încetează valabilitatea.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...