Despăgubiri | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 15 Despăgubiri

(1) Părțile contractante renunță una față de cealaltă la orice pretenție de despăgubire în cazul unor pagube materiale, incluzând și daunele aduse mediului, cauzate de un membru al echipei de acordare a ajutorului în timpul îndeplinirii misiunii sale legate de aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv la orice pretenție de despăgubire rezultată din vătămarea sănătății sau moartea vreunui membru al echipei de acordare a ajutorului, dacă aceasta s-a produs în cadrul îndeplinirii sarcinilor ce decurg din prezentul acord, în legătura cu acestea.

(2) În cazul în care un membru al echipei de acordare a ajutorului a părții solicitate, în timpul îndeplinirii sarcinilor convenite în legătură cu aplicarea prezentului acord, produce o pagubă pe teritoriul statului părții solicitante în dauna unei terțe persoane, atunci responsabilitatea îi revine părții solicitante.

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) nu pot fi aplicate în cazul în care dauna a fost produsă cu intenție sau din neglijență gravă, stabilită de o instanță judecătorească a statului părții solicitante.

(4) Autoritățile competente ale părților contractante cooperează pentru evaluarea circumstanțelor de producere a daunelor și în vederea facilitării stabilirii responsabilității privind despăgubirile. În acest scop schimbă între ele toate informațiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei mixte.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...