Definirea noțiunilor | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 2 Definirea noțiunilor

Semnificațiile noțiunilor folosite în prezentul acord sunt următoarele:

a) dezastru/situație excepțională - evenimentul datorat declanșării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului și care, prin amploare, intensitate și consecințe, atinge ori depășește nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență;

b) parte solicitantă - acea parte contractantă care adresează o solicitare celeilalte părți contractante pentru acordarea de ajutor;

c) parte solicitată - acea parte contractantă care răspunde solicitării de acordare a ajutorului celeilalte părți contractante;

d) echipe de acordare a ajutorului - acei specialiști sau echipele acestora, pe care partea solicitată i-a desemnat pentru acordarea de ajutor și care posedă pregătire profesională corespunzătoare și sunt înzestrați cu echipament adecvat, inclusiv câini de căutare-salvare;

e) echipament - materiale, mijloace tehnice și de transport aflate la dispoziție și necesare pentru acordarea de ajutor, echipamentul de salvare al echipelor de acordare a ajutorului, precum și materialele necesare funcționării acestora, respectiv acele bunuri materiale destinate satisfacerii nevoilor personale ale participanților la activitatea de acordare a ajutorului;

f) ajutoare - toate acele bunuri materiale de primă necesitate, care servesc la limitarea efectelor dezastrelor și care sunt furnizate pentru a fi acordate gratuit populației afectate de dezastru;

g) acordare de ajutor - punerea la dispoziție de echipe de acordare a ajutorului, echipamente, ajutoare, prestări de servicii, transmiterea informațiilor necesare pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, precum și sprijinul acordat la operațiunile de salvare;

h) date cu caracter personal - informații de orice fel referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În aplicarea prezentului acord acestea sunt: numele de familie și prenumele, data nașterii, adresa, date referitoare la ocupație, profesie, loc de muncă și, în caz de nevoie, la starea sănătății;

i) stat de tranzit - statul oricăreia dintre părțile contractante al cărui teritoriu este tranzitat de echipele de acordare a ajutorului sau pe teritoriul căruia se transportă ajutoare ori echipament în scopul acordării de ajutor unei terțe țări;

j) parametri de stare - mărimile fizice măsurabile care caracterizează un corp/sistem/fenomen la un moment dat.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
;
se încarcă...