Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 10 Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor

(1) Pe teritoriul statului părții solicitante operațiunile de salvare, limitare și lichidare a urmărilor dezastrelor, precum și acordarea de ajutor populației afectate sunt conduse și coordonate de organismele și persoanele competente, conform legislației statului acestei părți contractante.

(2) În decursul operațiunilor definite la alineatul (1), echipele de acordare a ajutorului ale părții contractante solicitate vor primi dispoziții numai prin intermediul șefilor lor.

(3) Autoritatea competentă a părții solicitante sau organele autorizate de aceasta informează șefii echipelor de acordare a ajutorului despre evoluția situației operative din zona afectată de dezastru, stabilește misiunile și modul de îndeplinire a acestora, iar la nevoie asigură translatori, precum și alte servicii și mijloace necesare.

(4) Părțile contractante se obligă ca în decursul acordării ajutorului să folosească echipele de acordare a ajutorului numai în concordanță cu destinația, calificarea și dotarea acestora.

(5) Partea solicitată asigură echipelor de acordare a ajutorului echipamentul necesar funcționării autonome a acestora pentru o perioadă de cel puțin 72 (șaptezeci și două) de ore de la sosirea lor în zona dezastrului. Partea solicitantă asigură securitatea echipelor de acordare a ajutorului, asigură în mod gratuit asistența medicală de urgență, hrănirea, cazarea, precum și alte necesități stringente, în cazul în care stocurile echipelor de acordare a ajutorului s-au epuizat.

(6) Partea solicitantă asigură primirea fără întârziere a transporturilor de ajutoare și se îngrijește ca acestea să fie distribuite gratuit exclusiv populației sinistrate. La distribuirea ajutoarelor pot participa și reprezentanți ai părții solicitate și/sau ai organismelor internaționale participante la operațiunile de intervenție.

(7) Echipele de acordare a ajutorului își încetează activitatea și revin neîntârziat pe teritoriul statului părții solicitate:

a) dacă și-au îndeplinit misiunea;

b) atunci când autoritățile competente ale părților contractante decid de comun acord că nu mai este necesară continuarea operațiunilor de intervenție.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
;
se încarcă...