Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 14 Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate

(1) Prevederile prezentului acord se aplică și în cazul în care părțile contractante își acordă ajutor reciproc, la cerere, în vederea căutării sau salvării aeronavelor aflate în dificultate ori care au suferit un accident aerian sau de altă natură, precum și pentru îngrijirea și transportul răniților.

(2) În privința cooperării prevăzute în prezentul articol sunt competente următoarele autorități:

a) pentru Guvernul României:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - prin Centrul de coordonare a operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație din cadrul R.A. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA;

b) pentru Guvernul Republicii Moldova:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor - MoldATSA.

(3) Operațiunile de căutare și salvare prevăzute la alineatul (1) vor fi efectuate, pe baza celor convenite de autoritățile competente menționate la alineatul (2), cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...