Comisia mixtă | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 4 Comisia mixtă

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentului acord, părțile contractante constituie o comisie mixtă pentru cooperarea în domeniul prevenirii și limitării efectelor dezastrelor. Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare al comisiei mixte se stabilesc de către autoritățile competente.

(2) Comisia mixtă planifică și coordonează activitățile comune prevăzute în prezentul acord, stabilește modalitatea schimbului de informații, urmărește și evaluează aplicarea prezentului acord, face propuneri în vederea dezvoltării în continuare a cooperării de specialitate.

(3) În termen de 60 (șaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile contractante se vor informa reciproc despre componența delegațiilor proprii în comisia mixtă și vor organiza reuniunea de constituire a acesteia.

(4) Comisia mixtă se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune, alternativ în România și în Republica Moldova.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
;
se încarcă...