Cheltuieli | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 16 Cheltuieli

(1) Dacă părțile contractante nu convin altfel, acordarea de ajutor, având în vedere prevederile prezentului acord, este gratuită.

(2) În cazul evacuării unor persoane, în condițiile prevăzute de articolul 8 din prezentul acord, partea solicitantă va rambursa părții solicitate cheltuielile efectuate pentru asigurarea asistenței de primă necesitate (subzistență și asistență medicală de urgență) și pentru returnarea persoanelor care nu sunt cetățenii statului părții solicitate.

(3) Aeronavele utilizate de partea solicitată, în conformitate cu prevederile articolului 13, sunt scutite, pe teritoriul și în spațiul aerian al părții solicitante, de la plata tarifelor aferente serviciilor de navigație aeriană și a tarifelor aeroportuare, precum și de la plata altor servicii oferite de partea solicitantă.

(4) În cazul folosirii aeronavelor în operațiunile de acordare a ajutorului, autoritățile competente ale părților contractante vor conveni separat, pentru fiecare caz în parte, cu privire la costurile rambursabile pentru serviciile de asigurare cu combustibil și de întreținere a aeronavei.

(5) În privința formelor de cooperare stabilite la articolul 7 din prezentul acord, în lipsa unei alte înțelegeri între părțile contractante, fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ivite din partea sa.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
Protecția datelor cu caracter personal
Aplicarea acordului
Dispozițiile altor instrumente juridice internaționale
Soluționarea diferendelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...